Skip to content
Home » Piyé Kitab Jabur lan Para Nabi medhar wangsit bab Isa al Masih?

Piyé Kitab Jabur lan Para Nabi medhar wangsit bab Isa al Masih?

The Taurat Nabi Musa ﷺ ngedalaken prakawis Isa al Masih PBUH liwat Tanda-tanda sing digambarake kanggo rawuhe Nabi. Nabi-nabi sing nututi Musa nuduhake rencana Allah kanthi ramalan. Dawud PBUH, inspirasi dening Gusti Allah, pisanan medhar wangsit saka teka ‘Masih’ ing Jabur 2 watara 1000 SM. Banjur ing Jabur 22 dheweke nulis oracle babagan wong sing tangan lan kaki iku ‘ditusuk’ ing tortures, banjur ‘diselehake ing bledug pati’ nanging sakwise entuk kamenangan gedhe sing bakal impact kabeh ‘kulawarga bumi’. Apa iki ramalan bab panyaliban lan wunguné Isa al Masih? Kita njupuk dipikir kene, kalebu apa Surah Saba (Surah 34) lan Surah An-Naml (Surah 27) marang kita bab carane Allah inspirasi David ing Zabur (ie Jabur 22).

Ramalan Jabur 22

Sampeyan bisa maca kabeh Jabur 22 ing kene. Ing ngandhap punika tabel ingkang isinipun Jabur 22 sisihan kaliyan katrangan bab panyalibipun Isa al Masih ingkang dipunseksi dening para muridipun (para kanca) wonten ing Injil. Teks-teks kasebut dicocogake warna supaya padha gampang dicathet.

Rincian panyaliban saka Injil Jabur 22 – ditulis 1000 SM
(Matius 27: 31-48) .. Banjur padha nggawa Panjenengané (Yesus) lunga kanggo nyalib Panjenengané…. 39 Sing liwat ngenyek marang dheweke, geleng-geleng kepala 40 lan ngandika, “… slamet awakmu! Turunna saka ing kayu salib, manawa Kowé Putraning Allah!” 41 Mangkono uga para pangareping imam, para ahli Toret lan para pinituwa moyoki wong. 42 Wong-wong mau kandha, ”Dheweke nylametake wong liya, nanging ora bisa nylametake awake dhewe! Dèkné kuwi ratuné Israèl! Ayo saiki mudhun saka kayu salib, lan kita bakal pracaya marang Panjenengané. 43 Dheweke percaya marang Gusti Allah. Ayo Gusti Allah ngluwari dheweke saiki yen dheweke kepengin,…Kira-kira jam sanga Gusti Yésus sesambat…“Dhuh Allah kawula, Dhuh Allah kawula, punapa Paduka nilar kawula?“…48 Sanalika salah siji saka wong-wong mau mlayu njupuk spons. Dhèwèké diisèni karo cuka anggur, dilebokké ing teken, terus diombé marang Gusti Yésus.Tandhani 15: 16-2016 Para prajurit banjur nuntun Gusti Yésus lunga. . 18 Wong-wong mau banjur padha nguwuh-uwuh marang Panjenengané, “Salam, ratuné wong Yahudi!” 19 Bola-bali digebugi sirahé nganggo teken lan diidoni. Ambruk ing dhengkul, padha ngurmati Panjenengané. 20 Sawisé moyoki Panjenengané, jubah wungu padha dilucuti lan disandhangaké marang Panjenengané. Banjur digawa metu kanggo disalib…37 Karo tangis banter, Gusti Yésus seda.( YOHANES 19:34 ). padha ora tugel sikile…, ditindhes Sisihé Gusti Yésus nganggo tumbak, ndadak mili getih lan banyupadha nyalib Panjenengané… (YOHANES 20:25) [Thomas] kajaba aku weruh bekas paku ing tangané.,…”…YOHANES 20:23-24 Nalika para prajurit Gusti Yésus sing disalib, padha njupuk pangagemane, dibagi dadi papat, saben wong siji. karo jeroan sing isih ana…Aja nyuwek-nyuwek”, kandhane, “Ayo diputusake sapa sing entuk” 1 Dhuh Allah kawula, Dhuh Allah kawula, punapa Paduka nilar kawula?
Yagene kowe ora setya ngluwari aku,
adoh banget karo tangisanku?
2 Dhuh Allah, kawula sesambat ing wayah awan, nanging Paduka boten paring wangsulan,
ing wayah wengi, nanging aku ora nemokake istirahat …7 Kabeh sing ndeleng aku moyoki kula;
padha ngenyek, geleng-geleng kepala.
8 “Panjenenganipun pracaya ana ing Gusti,” wong-wong ngomong,
“Supaya Gusti ngluwari wong.
Ayo wong ngirim wong,
awit Panjenengané seneng marang Panjenengané.”9 Nanging Paduka ngentasaken kawula saking guwa garba;
Paduka sampun damel kawula pitados dhateng Paduka, sanajan ing dhadhanipun ibu.
10 Wiwit lair, aku wis dibuwang marang kowé;
wiwit guwa-garbaning biyung kawula, Paduka sampun dados Allah kawula.11 Aja adoh saka aku,
kanggo alangan wis cedhak
lan ora ana sing nulungi.12 Akeh banteng ngubengi aku;
Banteng-banteng Basan ngepung aku.
13 Singa nggero sing nyuwek mangsane
cangkeme padha mbukaka marang Aku.
14 Aku diwutahake kaya banyu,
lan kabeh balungku padha metu saka sendi.
Atiku wis dadi lilin;
wis lebur ing batinku.
15 Cangkemku garing kaya pecahan,
lan ilatku nempel ing payoning cangkemku;
Paduka ndhatengaken kawula ing lebu pati.16 Asu ngubengi aku,
pak villains ngubengi kula;
padha njojoh tangan lan sikilku.
17 Kabeh balungku dipamerake;
wong-wong padha mentheleng lan gumujeng marang aku.
18 Sandhanganku padha dibagi-bagi
lan undhi kanggo sandhanganku.

Injil ditulis saka sudut pandang saksi mata sing nonton panyaliban. Nanging Jabur 22 ditulis saka sudut pandang wong sing ngalami. Kepiye carane njelasake persamaan iki antarane Jabur 22 lan panyaliban Isa al Masih? Apa kebeneran yen rincian kasebut cocog banget kaya kalebu sandhangan bakal dibagi (sandhangan jahitan dipérang ing sadawane lapisan lan dilewati ing antarane para prajurit) LAN wis nguncalake undhi (sandhangan sing mulus bakal rusak yen suwek dadi dibuwang. dadu kanggo iku). Jabur 22 ditulis sadurunge panyaliban diciptakake, nanging nggambarake rincian khusus (tindikan tangan lan sikil, balunge metu saka sendi – kanthi ditarik nalika korban digantung). Kajaba iku, Injil Yohanes nyatakake yen getih lan banyu mili metu nalika tumbak ditusuk ing lambungé Gusti Yésus, nuduhake akumulasi cairan ing rongga jantung. Isa al Masih seda amarga serangan jantung. Iki cocog karo katrangan Jabur 22 babagan ‘atiku wis dadi lilin’. Tembung Ibrani ing Jabur 22 sing diterjemahaké ‘ditusuk’ tegesé ‘kaya singa’. Ing tembung liya, tangan lan sikil dirusak lan digebugi kaya singa nalika ditusuk.

Wong-wong sing ora pretyaya mangsuli manawa padha karo Jabur 22 karo cathetan saksi mata ing Injil, bisa uga amarga para murid Isa nggawe acara kasebut supaya ‘cocog’ karo ramalan kasebut. Apa bisa nerangake mirip?

Jabur 22 lan warisan Isa al Masih

Nanging Jabur 22 ora mungkasi karo ayat 18 ing tabel ing ndhuwur – terus. Elinga ing kene carane triumphant iku ing mburi – sawise pati!

26 Wong miskin bakal mangan nganti wareg; wong kang padha ngupaya marang Sang Yehuwah bakal padha ngluhurake Panjenengane, supaya atimu urip ing salawas-lawase!

27 Sakabehing pojoking bumi bakal eling lan mratobat marang Sang Yehuwah,
lan sakèhé kulawargané para bangsa bakal sujud ing ngarsane,

28 amarga panguwasa iku kagungane Sang Yehuwah lan Panjenengane kang ngereh para bangsa.

29 Kabeh wong sugih ing bumi bakal padha pesta lan nyembah; Sakehing wong kang mudhun menyang lebu bakal sujud ing ngarsane, kang ora bisa njaga uripe.

30 keturunan bakal ngawula marang; mangsa generasi bakal dicritakake bab Gusti.

31 Wong-wong mau bakal martakaké kaadilané marang bangsa sing durung lair, amarga Panjenengané wis nglakoni. ( Jabur 22:26-31 )

Iki ora ngomong babagan rincian pati wong iki. Kuwi dirembug ing wiwitané Masmur. Nabi Dawud PBUH saiki looking luwih menyang mangsa lan alamat impact saka pati wong iki ing ‘turunan’ lan ‘generasi mangsa’ (v.30). Yaiku kita urip 2000 taun sawise Isa al Masih. Dawud nyariosaken dhateng kita bilih ‘turun-turunan’ ingkang ngetutake tiyang punika kanthi ‘tangan lan sikil ingkang katusuk’, ingkang tilar donya kanthi nggegirisi punika badhe ‘ngladosi’ lan ‘dikandhani bab piyambakipun’. Ayat 27 prédhiksi jembaré – iku bakal tekan ing ‘pojok-pojoking bumi’ lan ing antarane ‘kabèh bangsa’ lan njalari wong-wong mau padha mratobat marang Yéhuwah. Ayat 29 nduduhké nèk ”wong-wong sing ora bisa njaga uripé” (kita kabèh) bakal sujud ing ngarsané. Kabeneran wong iki bakal diwartakake marang wong-wong sing durung urip (‘durung lair’) nalika seda.

Pungkasan iki ora ana hubungane karo apa Injil digawe cocog karo Jabur 22 amarga saiki lagi ana hubungane karo kedadeyan-kedadeyan mengko – sing ana ing jaman saiki. Para panulis Injil, ing 1stabad, ora bisa nggawe impact saka pati saka Isa al Masih menyang wektu kita. Rasionalisasi wong-wong sing ora percaya ora nerangake warisan Isa al Masih ing saindenging jagad, sing diramalake kanthi bener ing Jabur 22 3000 taun kepungkur.

Qur’an – prakiraan Dawud sing diwenehake dening Allah

Pujian sing menang ing pungkasan Jabur 22 iki persis apa sing dimaksud karo Surah Saba (Surah 34 – Syeba) lan Surah An-Naml (Surah 27 – Semut) nalika padha ngucap bab Jabur sing diilhami déning Dawud sing:

Kawula sampun maringi sih-rahmat dhateng Dawud saking kita piyambak: “He, gunung-gunung! Padha ngidungake puji-pujian marang Allah bareng karo dheweke! lan sira manuk (uga)! Lan wesi Ingsun dadekake alus kanggo dheweke (QS Saba 34:10).

Ingsun paring kawruh marang Dawud lan Sulaiman, lan sakarone padha calathu: “Puji kagungan Allah, kang wus ngluhurake kita ngluwihi akeh para abdine kang padha iman”. (Surah An-Naml 27:15)

Kaya sing dikandhakake, Gusti Allah menehi kawruh lan sih-rahmat marang Dawud kanggo ndeleng masa depan lan kanthi kawruh kasebut dheweke nyanyi pujian sing kacathet ing Jabur 22.

Saiki nimbang pitakonan sing diajukake ing Surah al-Waqi’ah (Surah 56 – Sing Ora Bisa Dihindari).

Yagene sira ora padha campur tangan nalika (nyawa wong kang sekarat) tekan gorokan, – Lan sira kabeh (lungguh) ndeleng,-Nanging Ingsun luwih cedhak marang dheweke tinimbang sira, nanging ora weruh, – Yagene kowe padha ora, – Yen sampeyan ora duwe akun (mbesuk), – Nelpon maneh nyawa, yen sampeyan bener (ing pratelan kamardikan)? (Surat al-Waqi’ah 56:83-87)

Sapa sing bisa mbalekake nyawa saka pati? Tantangan iki diwenehake kanggo misahake pakaryane manungsa karo pakaryane Allah. Nanging Surah al-Waqi’ah persis kaya sing digambarake ing Jabur 22 – lan ditindakake kanthi ngramal utawa medhar wangsit karya Isa al Masih PBUH.

Siji ora bisa nggawe prediksi sing luwih apik babagan efek panyaliban Isa al Masih tinimbang Jabur 22. Sapa maneh ing sajarah donya sing bisa ngaku manawa rincian seda lan warisan uripe ing mangsa ngarep bakal diprediksi 1000 taun sadurunge urip? Amarga ora ana manungsa sing bisa prédhiksi mangsa ngarep kanthi rinci, iki minangka bukti manawa pangorbanan Isa al Masih yaiku “Rencana lan karsane Gusti Allah“.

Para Nabi sanès-sanèsipun ngramalaken kurbanipun Isa al Masih

Kaya sing Taurat diwiwiti kanthi gambar pangilon saka kedadeyan ing dina terakhir saka Isa al Masih lan banjur nggawe gambar luwih cetha kanthi rincian liyane., para nabi sing ngetutake Dawud njlentrehake rincian liyane babagan pati lan tangine Isa al Masih. Tabel ing ngisor iki ngringkes sawetara sing wis kita deleng.

Para Nabi Spuncak Kepiye carane ngungkapake rencana Masih sing bakal teka
The Tandha Lair Prawan ‘Anak lanang bakal lair saka prawan’ ramalan Nabi Yesaya ing taun 700 SM lan dheweke bakal urip kanthi sampurna tanpa dosa. Mung urip sampurna bisa kurban kanggo liyane. Isa al Masih, lair ing kawujud saka wangsit sing, urip sing sampurna
The teka ‘Cabang’ medhar wangsitasmane Isa lan ngilangi dosa kita Nabi Yesaya, Yeremia lan Zakharia mènèhi serangkaian ramalan bab rawuhé sing dijenengi Zakharia kanthi bener minangka Isa – 500 taun sadurunge Isa urip. Zakharia medhar wangsit nèk ing ’sedina’ dosané wong-wong bakal disingkirké. Isa kurban piyambak minangka kurban lan ing persis ‘sedina’ dosa padha nebus, netepi kabeh wangsit iki.
Nabi Daniel lan wektu rawuh saka Masih Dhanièl medhar wangsit wektu 480 taun sing tepat kanggo rawuhé Masih. Isa teka persis miturut jadwal ramalan.
Nabi Dhanièl medhar wangsit manawa Masih bakal ‘dipotong’ Sakwisé Kristus teka, nabi Dhanièl nulis nèk dhèwèké bakal ’ditumpes lan ora duwé apa-apa’. Iki minangka ramalan babagan sedane Isa al Masih nalika dheweke ‘dipecat’ saka urip.
Nabi Yesaya ngramal seda & wungunipun Abdi rawuh Nabi Yesaya prédhiksi kanthi rinci babagan carane Masih bakal ‘dibuwang saka negara wong urip’ kalebu nyiksa, ditolak, ‘ditusuk’ kanggo dosa-dosa kita, dituntun kaya cempe menyang penyembelihan, uripe minangka kurban kanggo dosa. , nanging sakwisé kuwi dhèwèké bakal weruh manèh ‘urip’ lan menang. Kabeh ramalan rinci iki kawujud nalika Isa al Masih disalib lan tpitik wungu saka pati. Rincian kasebut bisa diramalake 700 taun sadurunge minangka tandha gedhe yen iki minangka rencana Allah.
Nabi dolphinlan sedanipun Isa al Masih Nabi Yunus ngalami kuburan nalika ana ing jero iwak gedhe. Iki minangka gambar sing digunakake Isa al Masih kanggo nerangake manawa kanthi cara sing padha dheweke uga bakal ngalami pati.
Nabi Zakharia lan mbebasake tawanan pati Isa al Masih nuduhake ramalan Zakharia yen dheweke bakal mbebasake ‘tawanan pati’ (sing wis mati). Misi kanggo mlebu pati lan mbebasake wong-wong sing kepepet ing kono wis diramalake dening para nabi.

Kanthi pirang-pirang ramalan kasebut, saka para nabi sing dhewe wis dipisahake nganti atusan taun, manggon ing macem-macem negara, duwe latar mburi sing beda-beda, nanging kabeh fokus kanggo ngramal sawetara bagean saka kamenangan gedhe Isa al Masih liwat. sedane lan kebangkitan – iki bukti yen iki miturut rencana Allah. Mulané, Pétrus, pimpinan murid-muridé Isa al Masih, ngandika marang para pamireng:

Nanging Gusti Allah wis netepi apa sing wis diramalké karo para nabi bab Kristus, yaiku nèk Dèkné kudu nandhang sangsara kuwi. (Kisah Para Rasul 3: 18)

Sawisé Pétrus ngandika mangkono, banjur ngandika:

Saiki mratobata saka dosamu lan mratobat marang Gusti Allah, supaya dosamu bisa dibuwang. ( Lelakone Para Rasul 3:19 )

Ana janji berkah kanggo kita supaya dosa-dosa kita bisa ‘dibuwang’. Kita ndeleng apa tegese iki kene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *