Skip to content
Home » Dina 7 – Sabat Istirahat

Dina 7 – Sabat Istirahat

Kanjeng Nabi Isa al Masih dikhianati lan disalib ing dina Paskah Yahudi, sing saiki dikenal minangka Jumat Agung. Paskah diwiwiti dina Kemis sore nalika srengenge surup lan rampung ing dina Jumuah – dina kaping 6 ing minggu kasebut. Acara pungkasan ing dina iku yaiku ngubur nabi sing wis mati. Injil nyathet carane wong wadon sing mèlu nabi nyekseni iki.

Apamaneh wong-wong wadon kang wis ndherekake Gusti Yesus saka ing tanah Galilea, iku iya padha melu ngiringake sarta maspadakake pasarean mau lan patrap anggone nyarekake layone. 56Saulihe banjur padha nyawisake anggi-anggi lan lenga jebad. Dene ing dina Sabat padha leren, netepi ing angger-angger. ( Lukas 23:55-56 )

Wong-wong wadon arep nyiapake awak nabi nanging wektu wis entek lan dina Sabat diwiwiti nalika srengenge surup ing wayah sore. Iki dina kaping 7 ing minggu lan wong Yahudi ora diidini nyambut gawe ing dina iki. Prentah iki bali menyang akun nggawe ing Taurat. Allah wis nitahake kabeh ing 6 dina. Taurat ngandika:

Langit lan bumi padha rampung kabeh larang.

Kaya mangkono iku rampunging dumadine langit, bumi lan saisine kabeh. 2Ing dina kang kapitu bareng Gusti Allah wus mungkasi pakaryane anggone yeyasa, ing dina kang kapitu banjur kendel anggone karya samubarang kang wus kayasa iku. ( Purwaning Dumadi 2:1-2 )

Mula wong-wong wadon mau, sanadyan padha arep nyiapake awak, nanging padha manut marang Taurat lan leren.

Nanging para pangareping imam padha nindakake pakaryan ing dina Sabat. Injil nyathet patemon karo gubernur.

Ésuké, sakwisé Dina Pacawisan, para pangareping imam lan para wong Farisi padha sowan ing ngarsané Pilatus. 63 Kandhané wong-wong mau: “Pak, kula sami kepéngin, bilih nalika piyambakipun taksih gesang, tiyang ingkang ngapusi punika kandha, ‘Sawisé telung dina, Aku bakal tangi manèh. 64 Mulané dhawuha supaya kuburané dijaga nganti telung dina. Nèk ora, murid-muridé bisa teka nyolong layoné lan ngomong marang wong-wong nèk Dèkné wis tangi sangka pati. Cidra sing pungkasan iki bakal luwih ala tinimbang sing pisanan.”

65 Pilatus mangsuli, “Njupuk pengawal.” “Bunga, gawea kuburan kanthi aman kaya sing sampeyan ngerti.” 66 Wong-wong mau banjur padha mangkat lan ngreksa kuburan kanthi masang segel ing watu lan masang pengawal. ( Matéus 27:62-66 )

Ing dina Sabat, para pangareping imam padha nyambut-gawé kanggo njaga layon ing kuburan. Jasadipun Kanjeng Nabi Isa al-Masih SAW ngaso wonten ing pejah, dene para wanita ngaso kanthi manut ing dinten Sabat ing minggu Suci punika. Timeline nuduhake carane istirahat dina iku mirrored dina kaping 7 saka Penciptaan ngendi Taurat ngandika yen Allah ngaso saka Penciptaan.

Sabat sesane Pati kanggo Nabi Isa al Masih

Sabat sesane Pati kanggo Nabi Isa al Masih

Nanging iki mung istirahat sepi sadurunge tampilan daya. Surah al-Fajr (Surah 89 – Dawn) ngelingake kita sepira pentinge Subuh sawise wengi peteng. Istirahat dina bisa mbukak perkara aneh kanggo ‘wong sing ngerti’.

Demi fajar,

demi malam yang sepuluh,

demi yang genap dan yang ganjil,

demi malam apabila berlalu.

Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang yang berakal?

(Surah al-Fajr 89:1-5)

We ndeleng apa dina break saka dina sabanjuré ngungkapke.

Download PDF kabeh Tandha saka Al Kitab minangka buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *