Skip to content
Home » Tandha Prajanjian Anyar

Tandha Prajanjian Anyar

Kita nyumurupi saka Nabi Yeremia (SAW) ing artikel sadurunge, yen dosa, ing antarane liyane, tandha kita ngelak. Sanadyan kita ngerti yen dosa iku salah lan bakal nyebabake rasa isin, rasa ngelak tetep ndadekake kita nglakoni dosa. Nabi Yeremia (SAW) urip ing pungkasan periode Raja-raja Israel – sakdurunge pangadilan Allah – ing wektu nalika dosa akeh banget..

Miturut wektu Nabi Yeremia (600 SM – PBUH) meh sewu taun sawise menehi Hukum dening Kanjeng Nabi Musa, gesangipun Bani Israil sampun sirna. Wong-wong mau ora netepi angger-anggering Torèt lan bakal kaya ngono diadili minangka bangsa. Agama wis mbuktekaken kuciwo kanggo loro Allah lan kanggo wong ngelak. Nanging Nabi Yeremia (SAW) sing dadi utusan pengadilan uga duwe pesen babagan apa wae … ing mbesuk … apa iku?

Mangkene pangandikane Sang Yehuwah: Lah bakal tumeka ing titi-mangsane, Ingsun bakal damel prajanjian anyar karo wong Israel lan Yehuda, 32ora kaya prajanjian kang Sundamel karo leluhure, nalika Ingsun nganthi tangane, ing wektu ngentasake para wong iku saka ing tanah Mesir; prajanjian iku wus diselaki; sanadyan Ingsun jumeneng Gusti, kang nguwasani wong-wong iku, – mangkono pangandikane Sang Yehuwah –. 33Nanging prajanjian kang bakal Sundamel karo wong Israel, sawuse wektu iku, – mangkono pangandikane Sang Yehuwah – iku mangkene: ToretingSun bakal Sunparingake ana ing batine, sarta Sunserat ana ing atine; Ingsun banjur bakal jumeneng dadi Allahe lan wong-wong iku bakal padha dadi umatingSun. 34Apadene ora prelu wong aweh piwulang maneh marang pepadhane, utawa sadulure mangkene: Kowe wanuha marang Sang Yehuwah! Amarga wong iku kabeh, gedhe cilik, bakal padha wanuh marang Ingsun, – mangkono pangandikane Sang Yehuwah –, awit kaluputane bakal Sunapura lan dosane wus ora Sunengeti maneh.” ( Yeremia 31:31-34 ).

Prajanjian pisanan – Hukum sing diwenehake dening Nabi Musa (SAW) – wis gagal ora amarga Hukum ora apik. Ora ana Hukum Musa (lan isih) apik banget. Nanging masalahe yaiku hukum Taurat mung ditulis ing papan watu. karo ngelak ing atine wong wis ora bisa kanggo netepi angger-anggering Toret. Masalah iki ora karo opo ditulis ing Toret, nanging ngendi iku ditulis. Torèt kudu ditulis ing atine wong-wong supaya wong-wong padha nglakoni, dudu ing papan watu. Hukum kudu ditulis ing njero ati, supaya wong-wong kuwi nduwé kuwasa kanggo manut.

Nanging apa wong-wong mau ora netepi Torèt merga wong Yahudi? Akeh wong, amarga macem-macem alasan, cepet-cepet nyalahake wong-wong Yahudi amarga kegagalane. Nanging ing titik iki, kita kudu mriksa awake dhewe luwih dhisik. Sawise kabeh, ing dina kiamat kita mung bakal mangsuli kegagalan lan sukses kita dhewe ing ngarsaning Allah, kita ora bakal peduli karo wong liya. Nalika sampeyan nliti urip sampeyan, apa sampeyan rumangsa netepi Toret – apa wis ditulis ing atimu supaya sampeyan duwe kekuwatan kanggo manut? Yen sampeyan aran sampeyan netepi angger-anggering Toret minangka dibutuhake sampeyan bisa uga pengin nimbang tumindak ing lajaran Nabi Isa Al Masih (SAW). Utawa apa kanggo sampeyan kaya kanggo wong Israel ing jaman Yeremia – yen Toret iku apik – nanging mung ditulis ing papan watu tanpa menehi daya kanggo manut? Eling standar sing kita sinau saka Nabi Musa (SAW). Iku ora cukup kanggo nuruti akeh hukum asring. Kita kudu manut kabeh, kabeh wektu.

Yen sampeyan nganggep awake dhewe ora netepi angger-anggering Toret ing sawetara cara, yen sampeyan rumangsa isin amarga sawetara tumindak sampeyan, ati-ati. Gusti Allah, kanthi welas asih, ing pesen ing ndhuwur wis janji liyane, prajanjian anyar – bakal teka ing mangsa ngarep saka Nabi Yeremia (PBUH). Prajanjian iki bakal beda amarga syarat-syarat kasebut bakal ditulis ‘ing jero’ wong-wong ing Prajanjian Anyar iki, menehi kemampuan kanggo urip miturut dhawuhe.

Nanging sok dong mirsani sing Prajanjian anyar iki misale jek kanggo ‘turune Israel’ – wong Yahudi. Kepiye carane kita ngerti? Iku misale jek sing wong Yahudi ing kaping paling awon, lan ing wektu sing paling apik saka kahanan. Ing kene nabi gedhe liyane saka Zabur, Yesaya (kang medhar wangsit bab rawuhé Masih saka prawan – PBUH) duwe ramalan liyane sing ana gandhengane karo iki saka Yeremia (PBUH). Nabi loro iki, sanadyan padha urip 150 taun loro (kaya sampeyan bisa ndeleng ing Timeline ngisor) lan kanthi mangkono ora ngerti saben liyane, padha diwenehi pesen dening Allah sing supaya nglengkapi saben liyane sing kita bisa ngerti sing ana pesen asalé saka Allah.

Nabi Yeremia ditampilake ing Timeline karo Nabi Zabur liyane

Yesaya, uga looking kanggo mangsa, ngandika bab teka porsi. Punika ingkang dipun wangsitaken

Lah saiki pangandikane Sang Yehuwah,

kang nganakake Ingsun kadadekake abdine wiwit ana ing bobotan,

supaya mbalekake Yakub marang Panjenengane,

tuwin nglumpukake Israel ana ing ngarsane –

mulane Ingsun kaluhurake ana ing paningale Pangeran Yehuwah,

tuwin Gusti AllahingSun dadi kakiyataningSun –,

mangkene pangandikane:

6 “Nanging anggonira dadi AbdiningSun iku keremehen

manawa mung Sunkarsakake nangekake para talere Yakub

lan mbalekake para wong Israel kang isih padha kareksa bae.

Sira Sundadekake pepadhang tumrap para bangsa

supaya karahayon kang saka Ingsun

iku tekana ing pungkasaning bumi.”

( Yesaya 49:5-6 )

Ing tembung liyane, abdi teka iki, bakal ngluwihi kawilujengan saka Gusti Allah saka wong-wong Yahudi kanggo non-Yahudi (yaiku wong non-Yahudi) supaya kawilujengan bakal pindhah menyang ends bumi. Sapa sing teka iki? Kepiye carane dheweke nindakake tugas iki? Lan kepiye ramalane Yeremia babagan Perjanjian Anyar sing ditulis ing ati kita tinimbang ing watu bakal kawujud? We terus looking for jawaban (padha ana!) Ing ramalan luwih saka Zabur.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *