Skip to content
Home » Apa Paulus utawa panulis Alkitab liya ngrusak Injil?

Apa Paulus utawa panulis Alkitab liya ngrusak Injil?

Iki pitakonan gedhe. Bebaya kanggo kita kabeh yaiku yen kita bisa takon kanthi jawaban sing entheng sing wis ana ing pikiran kita. “Mesthi Paul utawa salah siji liyane ngrusak iku”, kita bisa cepet njawab tanpa mikir banget bab iku, biasane amarga iki mung apa kita wis krungu. Utawa, kita bisa mikir, “Mesthi ora! Gagasan konyol”, maneh tanpa ngerti sebabe nanging biasane amarga kita wis diajari kaya ngono. Iki minangka bebaya kanggo kabeh wong sing takon babagan Kitab Suci. Kita bisa ngilangi pitakonan kasebut kanthi ora sengaja (amarga carane kita wis diwulangake supaya ora suci) utawa kita ngilangi pitakonan kasebut (maneh amarga cara kita diwulang kanthi cara sing beda).

Prajanjian Anyar Nulis liyane saka Paulus

Kanthi pertimbangan kasebut, aku pengin nuduhake pamikiran lan alasan babagan pitakonan iki. Ayo kita miwiti karo panulis kajaba Paulus. Para panulis iki minangka muridé Isa (AS) – kanca-kancané. Wong-wong mau padha ndherekake Panjenengane, ngrungokake marang Panjenengane, rembugan karo Panjenengane, bab apa kang ditindakake lan diomongake, kanthi pribadi lan ing ngarep. Sawetara wong-wong mau, kayata Yohanes, Matius lan Pétrus minangka bagéan saka 12 pengikut Isa sing paling cedhak. Dheweke nulis wolung buku ing Prajanjian Anyar. Liyane, kayata Mark, kalebu ing kalangan pengikute sing luwih akeh. Penulis sing isih ana (sanjabane Paulus) yaiku sadulure Yakobus lan Yudas. Dheweke tuwuh bareng karo Isa (SAW) lan Yakobus dadi pimpinan para murid ing Yerusalem sawise seda Nabi Isa (SAW) saka jagad iki. Yakobus, nyatane, kasebut ing tulisan sejarah Yahudi ing abad kaping 1 Masehi. Ing abad iku ana sejarawan militer Yahudi gedhe, Josephus, sing nulis sawetara buku sajarah kanggo Kaisar Romawi ing jamane. Ing salah sawijining bukuné, nulis prastawa ing Yérusalèm ing taun 62 Masehi (32 taun sawisé tilar donyané Isa) dhèwèké nulis ngenani Yakobus, saduluré Isa, dipatèni déning kanca-kancané wong Yahudi. Mangkene carane dheweke nyritakake:

“Ananus [imam agung] cepet-cepet ngetutake wong Saduki, sing ora duwe ati nalika lungguh ing pengadilan. Ananus ngira yen Festus mati lan Albinus isih ana ing dalan, dheweke bakal duwe kesempatan. Panjenengané banjur nimbali hakim-hakim Sanhèdrin [majelis hakim Yahudi] marang wong-wong mau, jenengé Yakobus, seduluré Gusti Yésus sing disebut Kristus, lan liyane tartamtu. Dheweke nudhuh wong-wong mau nerak angger-anggering Toret, lan diukum supaya dibenturi watu nganti mati.” Josephus. 93 Masehi. Purbakala xx 197

Josephus nerangake manawa ing taun 62 Masehi Ananus nembe diangkat dadi imam agung ing Yerusalem lan ana kebingungan politik. Ananus nggunakake kesempatan kanggo ngukum James mati. Bapake (uga disebut Ananus) wis ngukum pati marang Isa (PBUH) kira-kira 30 taun sadurunge lan Ananus putrane kanthi cepet njupuk kesempatan kanggo nindakake perkara sing padha karo Yakobus. Mangkono James dadi target kanggo taun-taun kepemimpinane ing Yerusalem karo para pengikut Isa al Masih (PBUH) sadulure ing Yerusalem.

Apa sing dikandhakake Al-Qur’an babagan murid-murid Isa (AS) iki?

Dadi wong-wong iki sing nulis buku-buku ing Prajanjian Anyar saliyane buku-bukune Paulus. Kanggo nemtokake manawa dheweke ngrusak Injil, mula kita bisa ndeleng perspektif sing diwenehake ing Qur’an. Nalika aku nindakake, aku nemokake ayat ing ngisor iki:

Nalika Gusti Yesus nemoni wong-wong padha ora pracaya, Panjenengane banjur ngandika: “Sapa kang bakal dadi pitulunganingSun kanggo (karya) Gusti Allah?” ngandika para murid: “Kawula punika ingkang mitulungi Allah: Kula sami pitados dhateng Allah, lan panjenengan sami nyekseni bilih kawula punika tiyang Islam. Gusti kawula! Kawula pitados dhateng punapa ingkang sampun Paduka wahyukaken, lan kawula sami ndherek Rasul; banjur nulis kita mudhun ing antarane wong kang dadi saksi.” (Surat 3:52-53 – Ali Imran)

Lan lah Aku inspirasi para Murid supaya padha iman marang Ingsun lan utusaningsun (Isa): dhèwèké padha calathu: “Aku padha iman, lan kowé padha nyeksèni yèn aku padha sujud marang Allah minangka Muslim.” (QS 5:111)

Ayat punika nyariosaken kanthi gamblang bilih para muridipun Isa (Yesus – PBUH) punika a) Penolongipun Nabi Isa, b) Penolongipun Allah, c) lan diilhami dening Allah supados pitados dhateng Isa. Murid-murid iki sing diomongake ing Qur’an ora liya yaiku Matius, Petrus lan Yohanes sing nulis wolung buku ing Prajanjian Anyar, loro ing antarane yaiku kitab Injil (Injil Matius lan Yohanes). Lan Markus, murid ing bunder sing luwih akeh, nulis Injil katelu. Katon yen wong pracaya marang Al Qur’an, wong uga kudu nampa tulisan saka murid-murid iki. Para panulis iki mesthi ora bisa ngrusak Injil. Nalika kita nyinaoni Injil sing ditulis, kita maca tulisan para murid sing dikonfirmasi dening Al Qur’an. Paulus ora nulis Injil, nanging nulis surat suci.

Saiki, ing ngendi aku manggon ing Kanada, sawetara wong sing percaya manawa ana buku-buku saka Allah. Mung amarga ana sing ditulis ing Qur’an utawa Kitab Suci (al kitab) ora ateges dheweke bakal nampa. Nyatane, dheweke luwih milih sumber sejarah sekuler amarga, ing mripate, dheweke kurang bias. Nanging sanajan saka sudut pandang kasebut, kita wis weruh, saka tulisan sejarawan Yosefus sing dikutip ing ndhuwur, manawa ana dhasar sing kuat kanggo nampa tulisan Yakobus, lan kanthi tambahan, sedulur Yudas liyane.

Dadi, kita nemokake, apa saka sumber sekuler utawa saka Qur’an, alasan logis kanggo nampa buku-buku Prajanjian Anyar sing dudu kagungane Paulus.

Saksi Nabi Isa (SAW): Taurat lan Zabur minangka standar pisanan

Nanging kepiye Isa dhewe? Apa sing diwènèhké minangka paseksi sing kudu kita tampa? Wigati ing ngendi dheweke njaluk saksi sing bener lan ora rusak kanggo awake dhewe lan pesene.

Ing kene kita weruh yen Isa PBUH (kang ngandika) nggunakake Taurat (Kitab Musa) kanggo mbenerake kesalahan ing antarane ahli Hukum Yahudi (Syariah).

“Saiki bab wong mati tangi – apa sampeyan ora maca ing kitab Nabi Musa, babagan grumbulan sing murub, nalika Gusti Allah ngandika marang dheweke: ‘Aku iki Gusti Allahe Abraham, Gusti Allahe Iskak lan Gusti Allahe Yakub. ? Dheweke dudu Gusti Allahe wong mati, nanging Gusti Allahe wong urip. Sampeyan salah banget!” Markus 12:26-27

Lan ing kene kita weruh yen Isa (SAW) diwiwiti kanthi Taurat banjur diterusake karo Zabur (‘Nabi lan Masmur’) kanggo mulang babagan perane minangka Masih.

Panjenengané banjur ngandika marang wong-wong mau, “Kowé padha bodho lan alon-alon pracaya marang samubarang kang kapangandikakaké déning para nabi! Apa Sang Mesias ora kudu nandhang sangsara iku, banjur lumebu ing kamulyane?” Lan wiwit Nabi Musa lan para nabi kabeh, Panjenengane nerangake marang wong-wong mau apa sing wis kapangandikakake ing Kitab Suci kabeh bab Panjenengane. (Lukas 24:25-27)

Panjenengané banjur ngandika marang wong-wong mau, “Iki sing Dakdhawuhaké marang kowé nalika Aku isih nunggal karo kowé: Kabèh kang katulisan bab Aku ana ing angger-anggering Torèt Nabi Musa, para nabi lan Masmur kudu kelakon.” Panjenengané banjur mbikak pikirané wong-wong mau supaya padha ngerti Kitab Suci. ( Lukas 24:44-45 ).

Lan ing kene kita ndeleng manawa Isa maneh diwiwiti kanthi Taurat (tulisan Musa) minangka dhasar kanggo ngadili peran Masih.

Nèk kowé pretyaya marang Musa, kowé mesthi bakal pretyaya marang Aku, awit Dèkné nulis bab Aku. Nanging sarèhné kowé padha ora precaya marang apa kang katulisaké, kapriye anggonmu pracaya marang pituturku?” ( Yokanan 5:46-47 )

Dadi kita bisa ndeleng manawa Isa (SAW) piyambak pisanan nyuwun marang Nabi Musa (yaiku Taurat), banjur para Nabi lan Zabur (yaiku Zabur) kanggo nerangake peran lan tujuane Masih. Iki minangka alesan aku mutusake, ing panelusuran, lan saiki ing situs web iki, kanggo miwiti karo Taurat. Yen sampeyan ndeleng artikel ing Tandha AdamKain & AbelNuhsolder, Ibrahim 1, 2, Lan 3 lan sapiturute, sampeyan bakal weruh manawa ayat-ayat sing ndhukung artikel kasebut kabeh asale saka Taurat (lan Qur’an).

Kita ana ing papan sing aman yen kita miwiti karo Taurat – Isa (PBUH) dhewe sing ngandhani. Ing kene kita sinau Tandha-tandha sing bakal mbantu mbukak misteri Injil. Banjur kita bakal njupuk apa sing wis kita sinau lan mbandhingake karo tulisane para sadulur lan para sakabat Isa – maneh tetep ing papan sing aman.

Ngelingi Paul

Lan apa bab tulisané Paulus? Apa sing kudu kita lakoni? Sawise kita wis sinau Taurat lan Zabur lan sinau Tanda-tanda manawa Allah wis mesthi ngutus kita, banjur nalika kita wis sinau kitab-kitab para murid lan sedulur-sedulure Isa (SAW) kita cukup ngerti supaya yen kita bali menyang Paulus kita bakal weruh. yen tulisane beda karo sing wis disinaoni. Tanpa kawruh latar mburi babagan ‘buku-buku aman’ kanggo ngandhani kita, kita ora bisa ngerti apa sing ditulis Paulus rusak utawa ora. Nanging kanggo njaga panelusuran kita ing papan sing aman, kita ora bakal miwiti karo Paulus amarga kapercayan dheweke ora bisa diragukan.

Nalika aku manggon ing Aljazair, aku diubengi dening penutur Arab lan krungu Arab kabeh wektu. Nanging amarga aku ora ngerti basa Arab, aku ora bisa nemtokake apa sing dakrungu iku basa Arab sing ‘bener’ utawa Arab ‘rusak’. Watesan kanggo nggawe paukuman iki ana ing aku – dudu pamicara ing saubengku. Aku ora duwe kawruh sing cukup kanggo dadi hakim sing apik. Sawetara taun kepungkur aku njupuk kursus ing basa Arab. Kabeh wong saka macem-macem posisi ngandhani yen wong sing menehi kursus iki nganggo basa Arab sing ‘bener’. Reputasi dheweke ngandhani yen aku bisa dipercaya minangka guru sing ‘bener’. Miwiti saka kursus iki – sing aku ngerti bener – aku wiwit sinau sawetara basa Arab. Sayange aku ora bisa nerusake, nanging yen aku wis, aku bisa ndeleng yen ing sawijining dina aku bisa mutusake yen wong liya nganggo basa Arab ‘bener’ utawa Arab ‘rusak’ – amarga aku saiki bakal duwe basis informasi saka kang kanggo ngadili.

Kita nggunakake proses aman sing padha kanggo ngembangake pangerten sing kuat babagan Tandha-tandha Allah, wiwit saka ngendi saben wong ngomong ‘bener’ (Taurat), lan banjur para murid, kanggo ngembangake basis kanggo ngadili sing luwih apik yen ana sing liya (kaya Paulus). ) korupsi utawa ora. Bebaya kanggo kabeh wong sing golek dalan sing Lurus yaiku yen kita gampang banget nampa wahyu sing kudu ditolak, utawa cepet banget kita mbuwang kitab-kitab sing Allah maksudake supaya kita sinau. Kanthi cara iki, kanthi andhap asor lan ndedonga ing ngarsaning Allah, nyuwun pituduhe, bakal nggawe manawa kita ora tiba ing salah lan kanthi mangkono tetep ana ing dalan sing lurus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *