Skip to content
Home » Virgo & Zodiak minangka Tandha kanggo Uripku

Virgo & Zodiak minangka Tandha kanggo Uripku

Surah al-Buruj (Surah 85 – The Mansions of the Stars) mentions the Zodiac with:

Dening langit, (ngatonake) Tandha Zodiak;

Demi dina sing dijanjèkaké (Kiamat);

Miturut siji sing saksi, lan subyek saka saksi;

Surah Al-Buruj 85:1-3

Surah Al-Buruj ngendika bilih tandha-tandha Zodiak minangka saksi ing dinten kiamat. Nanging apa tegese?

Rolas Tandha Zodiak saiki digandhengake karo astrologi lan horoskop. Horoskop dina iki prédhiksi rejeki sampeyan kanthi tanggal lair ing hubungan karo rolas Tandha Zodiak iki. Horoskop banjur nuntun sampeyan nemokake katresnan sejati (horoskop katresnan), utawa nasib apik lan sukses ing hubungan, kesehatan lan kasugihan. Iki Rolas Tandha Astrologi sing nyambungake tanggal lair menyang horoskop pribadi yaiku:

 1. Virgo: 24 Agustus – 23 September
 2. Libra: 24 September – 23 Oktober
 3. Scorpio: 24 Oktober – 22 November
 4. Sagittarius: 23 November – 21 Desember
 5. Capricorn: 22 Desember – 20 Januari
 6. Aquarius: 21 Januari – 19 Februari
 7. Pisces: 20 Februari – 20 Maret
 8. Aries: 21 Maret-20 April
 9. Taurus: 21 April – 21 Mei
 10. Gemini: 22 Mei – 21 Juni
 11. Kanker: 22 Juni – 23 Juli
 12. Leo: 24 Juli – 23 Agustus

Astrologi & Horoskop Modern

Horoskop asale saka basa Yunani horo (ώρα) tegesé ‘jam, mangsa utawa periode wektu’ lan basa Yunani skopus (σκοπός) tegesé ‘tujuan utawa tandha kanggo fokus’. Astrologi asale saka Astro (άστρο) ‘lintang’ lan pondhokan (λογια) ‘sinau babagan’. Dadi, gagasan ing horoskop modern iki yaiku kanggo menehi tandha wektu lair miturut rasi lintang zodiak.

Nanging iki cara asline wong-wong kuna maca astrologi zodiak?

Apa Zodiak? Saka ngendi asale?

Rolas Tandha Zodiak minangka rasi lintang lintang sing katon ing bumi sajrone taun. Surah al-Furqan nyariosaken dhateng kita bilih Allah piyambak ingkang damel rasi lintang.

Mahasuci Panjenengane kang nitahake rasi lintang ing awang-awang, lan ana ing kono ana lampu lan rembulan kang madhangi;

Surah al-Furqan: 25:61

Yagene Gusti Allah nggawe rasi lintang iki?  Piyé carané wong-wong kuna nggunakké zodiak karo rolas tandha?

Dielingake! Njawab pitakonan iki bakal mbukak horoskop sampeyan kanthi cara sing anyar. Sampeyan bisa miwiti lelungan sing beda, mula sampeyan mung mriksa horoskop kanggo tandha zodiak sampeyan…

…in Al-kitab (Alkitab)

Buku paling tuwa ing Kitab Suci (al kitab), sing ditulis sadurunge Taurat, yaiku Job. Ayub uga negesake manawa rasi lintang digawe dening Allah:

kang nitahake lintang Prau, lintang Wluku lan lintang Wuluh,apadene lintang-lintang ing kidul;

Ayub 9:9

So does Amos, another prophet of the Bible

Panjenengane kang wus nitahake lintang Wuluh lan lintang Waluku, kang ndadekake pepeteng dadi bangun esuk, sarta kang ndadekake awan dadi peteng kaya bengi; Panjenengane kang nimbali banyu sagara, lan ngesokake iku marang ing lumahing bumi, iku asmane kasebut Pangeran Yehuwah.

Amos 5:8

The Pleiades iku lintang-lintang sing dadi bagéan saka Taurus rasi lintang. Yen Ayub ngomong babagan dheweke ing buku sing umure luwih saka 4000 taun, rasi lintang zodiak wis suwe banget karo kita. Kita bisa sinau kepiye carane wong-wong kuna nggunakake zodiak kanggo nuntun awake dhewe kanthi beda karo horoskop saiki. Kita njelajah iki kanthi mriksa rasi lintang Virgo.

Horoskop & Zodiak saka Pencipta dhewe

Surah al-Furqan, al-Baruj lan Job nyatakake yen rasi lintang zodiak minangka ‘tandha’ sing digawe dening Allah wiwit wiwitan jaman. Sadurungé pesen para nabi kacathet ing kitab, padha diselehake ing lintang-lintang minangka gambar kanggo nyritakake rencana Allah. Zodiak asli ora kanggo nuntun kita kanggo kasugihan, katresnan lan rejeki sing apik gumantung nalika ing taun lair kita. Zodiak minangka crita visual kanggo nuntun kita menyang Jalan Lurus.

Kita ndeleng iki saka akun tumitah ing wiwitan Taurat. Sajrone nem dina tumitah ngandika:

Gusti Allah banjur ngandika: “Ing pepenthengan langit anaa pepadhang kanggo merang rina lan wengi, lan padha dadia panengeran sarta titikaning mangsa kang tetep apadene dina lan taun.

Purwaning Dumadi 1: 14

Astrologi modern ngaku ngerti babagan urusan lan kedadeyan manungsa ing bumi adhedhasar posisi lintang. Nanging dudu lintang sing mengaruhi urip kita. Iku mung pratandha kanggo nandhani acara sing direncanakake dening Sang Pencipta – lan dheweke mengaruhi urip kita.

Wiwit penciptaan lintang-lintang kanggo ‘nyebutake wektu suci’ lan horoskop tegese ‘horo’ (periode wektu) + ‘skopus’ (kanggo menehi tandha kanggo fokus), tujuane rasi lintang kasebut yaiku supaya kita ngerti horoskop-Nya liwat rolas. Tandha Zodiak. Padha mbentuk Crita ing Lintang – astrologi asli.

Astrologi lan para Nabi bebarengan

Sinau lintang (astrologi) kanggo menehi tandha wektu suci (horoskop) ora ngandhani kabeh sing direncanakake dening Sang Pencipta babagan kedadeyan kasebut. Cathetan tinulis saka Sang Pencipta menehi katrangan luwih lengkap. Kita ndeleng conto iki ing lair saka Isa al Masih PBUH. Injil nyathet piyé para ahli nujum mangertos kelairané kanthi nyinaoni lintang-lintang. Iku ngandika:

Nalika Gusti Yesus wus miyos ana ing kutha Betlehem ing tanah Yudea, yaiku nalika jumenenge Sang Prabu Herodhes, banjur ana pandhita-pandhita saka ing tanah wetan padha teka ing kutha Yerusalem 2 lan takon-takon: “Ratunipun tiyang Yahudi ingkang nembe miyos punika wonten ing pundi? Margi kula sampun sami sumerep lintangipun wonten ing wetan, dene anggen kula mriki punika badhe sami sujud wonten ing ngarsanipun.”

Mateus 2:1-2

Wong Majus ngerti saka lintang-lintang ‘sing’ lair (Masih). Nanging lintang-lintang ora ngandhani ‘ngendi’. Kanggo sing padha mbutuhake wahyu tinulis.

Bareng Sang Prabu Herodhes miyarsa kang mangkono iku, banget getere, mangkono uga wong sakutha Yerusalem kabeh. 4Sang Prabu banjur nimbali sakehe para pangareping imam lan para ahli Toret bangsa Yahudi, lan padha didangu ana ngendi bakal miyose Sang Kristus iku. 5Unjuke kang padha kadangu: “Wonten ing kitha Betlehem ing tanah Yudea, awit ingkang sampun kaseratan dening nabi makaten: 6Anadene sira, he Betlehem ing tanah Yahuda, sira iku babar pisan ora kuciwa ana ing antarane para kang ngasta paprentahan ing tanah Yahuda, amarga saka sira bakal ana panutan kang miyos, kang bakal ngengon umatingSun Israel.”

Matus 2:3-6

Para ahli nujum mbutuhake para nabi supaya luwih ngerti apa sing diamati ing lintang kasebut. Semono uga kanggo kita saiki. Kita bisa entuk kawruh babagan manungsa paling awal saka horoskop astrologi zodiak kuna. Nanging kita bisa ngerteni luwih akeh liwat tulisan sunnat sing luwih ngembangake saben tandha zodiak. Iki sing bakal ditindakake liwat saben tandha astrologi saka crita Zodiak asli.

Miwiti Crita Zodiak sampeyan

Crita sing ditulis ing lintang-lintang saka wiwitan sejarah menehi undhangan kanggo sampeyan. Sampeyan ngajak sampeyan melu ing rencana kosmik Sang Pencipta iki. Nanging sadurunge kita bisa melu ing Crita iki kita kudu ngerti. Endi critane diwiwiti? Dina iki maca horoskop biasane diwiwiti karo Aries. Nanging iki ora kaya wiwit jaman kuna, nalika diwiwiti karo Virgo (pirsani kene kanggo rincian saka Esna Zodiak).

Kita miwiti crita Zodiak ing Virgo.

Rasi lintang Virgo

Punika foto lintang-lintang mbentuk Virgo. Virgo iku wong wadon enom, prawan. Nanging mokal kanggo ‘ndeleng’ Virgo (wanita prawan iki) ing lintang. Lintang-lintang dhewe ora kanthi alami mbentuk gambar wanita. 

Night sky photo of Virgo. Can you see the Virgin woman?
Foto langit wengi saka Virgo. Apa sampeyan bisa ndeleng wong wadon Virgin?
Virgo karo garis nyambungake

Sanadyan kita nyambungake lintang-lintang ing rasi lintang Virgo kanthi garis-garis kaya ing gambar wikipedia iki, tetep angel ‘ndeleng’ wanita sing duwe lintang kasebut, apa maneh wanita prawan.

Nanging iki wis Tandha kanggo minangka adoh bali minangka cathetan ana. Virgo asring ditampilake kanthi rinci, nanging rincian kasebut ora teka saka rasi lintang kasebut.   

Gambar wanita Virgo diselehake ing lintang kanthi rinci

Ing Zodiak Dendera

Ing ngisor iki kabeh Zodiak ing Kuil Mesir ing Dendera, tanggal 1st abad SM. Zodiak iki ngemot 12 tandha Zodiak. Virgo dibunderi abang. Sketsa ing sisih tengen nuduhake gambar zodiak kanthi luwih jelas. Sampeyan ndeleng yen Virgo nyekel wiji gandum. Wiji gandum iki minangka lintang spica, lintang paling padhang ing rasi lintang Virgo.

Dendera Zodiak saka Mesir. Virgo dibunderi abang

Punika Spica ing foto langit wengi, karo lintang Virgo disambungake dening garis.

Konstelasi Virgo kanthi bintang Spica ditampilake

Nanging kepiye carane ngerti yen Spica minangka wiji gandum (kadhangkala kuping jagung)? Ora katon ing rasi lintang kasebut, kayadene wanita prawan ora katon saka rasi lintang Virgo.

Iki tegese Virgo – Virgin Woman karo wiji gandum – ora digawe saka lintang piyambak. Nanging, Virgin karo wiji gandum wis dipikir sadurunge lan banjur diselehake ing rasi lintang. Dadi saka ngendi asale Virgo karo wijine? Sing pisanan wis Virgin ing atine lan banjur sijine dheweke lan wiji minangka Virgo ing lintang?  

Virgo Crita saka Wiwitan

Ing swarga, nalika Adam lan Hawa ora manut, lan Allah ngadhepi dheweke lan ula (Syaitan) dheweke janji marang Iblis:

Karodene Ingsun bakal ndadekake memungsuhan ing antarane sira lan wong wadon iki, lan ing antarane turunira lan turune wong wadon iki; turune wong wadon iki bakal ngremuk endhasira lan sira bakal ngremuk tungkake.”

Purwaning Dumadi 3:15
Persons and their relationships in the Promise of Allah given in Paradise relating between the womans offspring and shaytan
Paraga lan hubungané sing diramalké ing Firdaus. Wong wadon karo turunane iku teges asline Virgo. Wong kuna nggunakake Rasi lintang Virgo kanggo ngelingi Janji iki

Allah janji bilih ‘turun’ (secara harfiahwinih‘) bakal teka saka wong wadon – tanpa nyebutake hubungane karo wong lanang – mula dheweke dadi Perawan. Wiji Perawan iki bakal ngremuk ‘sirah’ ula kasebut. Satunggal-satunggalipun tiyang ingkang lair saking prawan inggih punika Nabi Isa al-Masih SAW. Rawuhé Masih saka Virgin diumumake ing awal wektu, minangka diterangake luwih lengkap ing kene. Manungsa pisanan, kanggo ngelingi janji Sang Pencipta, nggawe Virgo karo wiji (Spica) lan nyelehake gambar dheweke ing rasi lintang supaya keturunane bakal ngelingi janji kasebut.

Mangkono Rencana Allah, diwenehi minangka 12 gambar, eling ing rasi lintang Zodiak, ditliti, dicritakake lan dicritakake maneh ing pirang-pirang abad saka Hazrat Adam nganti Hazrat Nuh/Nuh. Sawise banjir, keturunan Nuh ngrusak crita asli lan dadi horoskop kaya sing digunakake saiki.

Isa al Masih lan Horoskop Virgo sampeyan

Nabi Isa al Masih AS maca Horoskop Virgo iki nalika ngandika:

Ananging Gusti Yesus mangsuli, pangandikane: “Wus tekan wektune Putrane Manungsa kaluhurake. 24Satemen-temene pituturKu marang kowe: Manawa wiji gandum ora tumiba ing lemah, lan mati, mesthi tetep saelas bae; nanging manawa wiji iku mati, bakal metokake woh akeh.

Yokanan 12:23-24

Nabi Isa al Masih nyatakake awake dhewe minangka wiji – spica – kang bakal entuk kamenangan gedhe kanggo kita – ing ‘akeh wiji’. Iki ‘wiji’ saka Virgin wis teka ing tartamtu ‘jam’ = ‘horo’. Dheweke ora teka ing jam apa wae, nanging ing ‘jam’. Dheweke ngandika iki supaya kita bisa menehi tandha (skopus) jam lan tindakake crita – maca Horoscope kang nyetel metu.

Dadi rolas Tandha zodiak kanggo kabeh bangsa. Ora mung siji tandha horoskop kanggo sampeyan adhedhasar tanggal lair. 12 Tandha mbentuk crita lengkap kanggo nuntun urip sampeyan, yen sampeyan milih kanggo tindakake, kanggo urip langgeng liwat hubungan langgeng karo Pencipta Zodiak.

Wacan Horoskop Virgo Saben Dina Zodiak Kuna

Para nabi netepake jam lan periode wektu sing suci, ngajak kita nggatekake, lan urip kanthi cocog. Wiwit horoskop = horo (jam) + skopus (tandha kanggo mirsani) kita bisa nindakake karo zodiak nggunakake cathetan ditulis kanggo nerangake rasi lintang Zodiak luwih lengkap. Nabi Isa al Masih PBUH piyambak nandhani Virgo + Spica ‘jam’ kanggo kita. Mangkene wacan Horoskop kanggo sampeyan adhedhasar iki:

Ati-ati aja nganti ketinggalan ‘jam’ sing diwedharake dening nabi Isa al Masih amarga saben dina sibuk mburu perkara sing ora penting. Awit saking punika, kathah ingkang kantun dados ‘wiji ingkang kathah’. Urip kebak misteri, nanging kunci kanggo urip langgeng lan kasugihan sejati yaiku mbukak misteri ‘wiji akeh’ kanggo awake dhewe. Njaluk Pencipta saben dina kanggo nuntun sampeyan supaya ngerti. Awit Panjenengane nempatake Tandha ing Lintang-lintang Virgo uga ing cathetan sing ditulis, dheweke bakal menehi wawasan yen sampeyan takon, nuthuk lan ngupaya. Kanthi cara, karakteristik Virgo sing cocog kanggo iki yaiku rasa penasaran lan semangat kanggo nggoleki jawaban. Yen sipat-sipat kasebut nandhani sampeyan, mula tumindak kanthi golek wawasan babagan Virgo.

Luwih jero menyang Virgo lan Crita Zodiak Lengkap

Terus dadi kenal karo Crita lengkap kaya sing asline diwenehake kanthi ngetutake rasi lintang Zodiak ing ngisor iki. Gunakake kanggo tuntunan menyang Dalan Lurus.

Download PDF bab Zodiak minangka buku

Kanggo luwih jero babagan crita Virgo sing ditulis, deleng:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *