Skip to content
Home » Apa sebabé ana papat Injil kanggo siji Injil?

Apa sebabé ana papat Injil kanggo siji Injil?

Kadhangkala aku ditakoni apa mung ana siji Injil, mula kenapa ana papat kitab Injil ing al Kitab (Kitab Suci), saben ditulis dening penulis manungsa sing beda-beda? Apa iku ora bakal ndadekake wong-wong mau saka asal-usule manungsa (lan kontradiktif) lan ora saka Allah?

Kitab Suci (al Kitab) ngandika bab piyambak:

Sakehing tulisan kang diwangsitake dening Gusti Allah iku pancen migunani kanggo memulang, kanggo melehake, kanggo mbangun wewatekan tuwin kanggo nggulawenthah ing sajroning kayekten. 17Marga saka mangkono saben wong kagungane Gusti Allah iku disamektani kanggo nindakake samubarang kang becik. ( 2 Timotius 3:16-17 ).

Dadi Kitab Suci / al Kitab nggawe pratelan yen Gusti Allah minangka penulis pungkasan wiwit Panjenengane menehi inspirasi kanggo para penulis manungsa kasebut. Lan ing titik iki Qur’an wis ing persetujuan lengkap minangka kita weruh ing kirim babagan apa sing diomongake Qur’an babagan Kitab Suci. Kita uga weruh kene bilih Isa al Masih njanjeni para muridé tuntunan saka Roh Kayektèn nalika padha nyekseni bab Injil.

Nanging kepiye carane ngerti papat buku Injil kanggo siji Injil? Ing Al Qur’an asring ana sawetara perangan sing nyritakake siji acara, lan dijupuk bebarengan ngidini kita duwe gambaran lengkap babagan acara kasebut. Contone, ing kitab suci kanggo Tandha Adam nggunakake Surat 7:19-26 (The Heights) kanggo nyritakake babagan Adam ing Firdaus. Nanging ugi ngginakaken Surat 20: 121-123 (Ta Ha). Lan wacana kaping 2 iki menehi pangerten tambahan babagan Adam kanthi nerangake manawa dheweke ‘tergoda’, sing ora kalebu ing The Heights. Digabungake, dheweke menehi gambaran sing luwih lengkap babagan kedadeyan kasebut. Sing ana maksud – supaya perangan-perangan nglengkapi saben liyane.

Semono uga, papat Injil ing Kitab Suci (al Kitab) mesthi ana mung siji Injil. Digabungake padha menehi pangerten sing luwih lengkap babagan Injil Isa al Masih – PBUH. Saben akun papat duwe sawetara materi sing ora ana telu liyane. Mulane, dijupuk bebarengan padha menehi gambaran lengkap saka Injil.

Pramila manawi dipun rêmbag bab isinipun Injil, punika tansah wontên ingkang tunggal, awit Injil punika namung satunggal. Contone, kita ndeleng ing Prajanjian Anyar yen ana siji Injil.

Amarga kowe padha daksumurupake, sadulur-sadulur, mungguh Injil kang dakwartakake iku dudu injiling manungsa. 12Awit anggonku nampani ora saka manungsa, lan iya dudu manungsa kang mulangake bab iku marang aku, nanging marga saka pamangsite Gusti Yesus Kristus. 13Sabab kowe wus padha krungu bab uripku biyen ana ing wewengkone agama Yahudi: luwih dening banget anggonku nguya-uya lan ngrusak Pasamuwaning Gusti Allah. ( Galati 1:11-13 ).

Injil uga ditulis kanthi tunggal ing Qur’an Suci (pirsani Pola ‘Injil’ ing Al Qur’an). Nanging nalika kita ngomong bab saksi utawa kitab Injil ana papat. Satemene ing Taurat, prakara ora bisa diputusake kanthi paseksene mung siji. Undhang-undhang Musa mbutuhake minimal ‘loro utawa telu saksi’ (PANGANDHARING TORET 19: 15) kanggo nyekseni babagan siji acara utawa pesen sing menarik. Kanthi nyediakake papat saksi, Injil didhukung ing ndhuwur syarat minimal saka Hukum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *