Skip to content
Home » Tandha 2 Ibrahim: Kabeneran

Tandha 2 Ibrahim: Kabeneran

Apa sing kita butuhake saka Gusti Allah? Ana sawetara jawaban kanggo pitakonan kasebut, nanging Tandha Adam ngelingake yen kabutuhan pisanan lan paling gedhe yaiku kabeneran. Ing kana kita nemokake Tembung sing ditujokake langsung marang kita (Anak Adam).

Wahai para Bani Adam! Kawula sampun maringi sandhangan kangge nutupi kawirangan panjenengan, sarta dados hiasan tumrap panjenengan. Nanging rasukan saka kabeneran – sing paling apik. Kang mangkono iku kalebu tandha-tandhaning Allah, supaya padha angsal piweling. (Wacanen 7:26)

Dadi apa ‘kabeneran’? Taurat (ing Pangandharing Toret 32: 4) nyritakake babagan Allah

Aku bakal martakaké asmané Pangéran.

Dhuh, pujia kaluhuraning Allah kita!

Panjenenganipun punika Rock, karyanipun sampurna,

lan kabeh caranipun mung.

Gusti Allah sing setya ora salah,

mujur lan mung dheweke.

Iki minangka gambaran saka Kabeneran Allah sing diwenehake ing Taurat. Kabeneran tegese wong iku sampurna; kabeh (ora mung sawetara or bridge nanging kabeh) cara wong iku adil, sing ditindakake ora (ora sathithik) salah; sing siji jejeg. Iki bener lan iki carane Taurat nerangake Allah. Nanging kenapa kita butuh kabeneran? We mlumpat ahead kanggo wacana ing Zabur kanggo menehi jawaban. Ing Jabur 15 (ditulis dening Dawood) kita maca:

Dhuh Yehuwah, sinten ingkang saged dedalem wonten ing tarub Paduka ingkang suci?
Sapa sing bisa manggon ing gunung suci?

Sing mlaku iku tanpa cacad,
sing nindakake apa mursid,
sing ngomong ing bebener saka atine;
kang ilate ngucap ora fitnah,
sapa sing nindakake ora salah marang tetanggan,
lan cast ora slur ing wong liya;
kang ngremehake wong kang ala
nanging ngurmati wong sing wedi marang Gusti;
sing netepi sumpah senajan lara,
lan ora ngowahi pikirane;
sing ngutangi dhuwit marang wong miskin tanpa bunga;
sing ora nampa sogokan marang wong sing ora salah…

Nalika ditakoni sapa sing bisa manggon ing ‘Gunung Suci’ Allah, iku cara liya kanggo takon sapa sing bisa bebarengan karo Allah ing Surga. Lan kita bisa ndeleng saka jawaban sing wong sing tanpa cacad lan ‘mursid‘ (v2) – wong kasebut bisa mlebu ing swarga kanggo nunggil karo Allah. Pramila kita butuh kabeneran. Kabecikan kudu ana ing ngarsane Gusti Allah amarga Panjenengane iku sampurna.

Saiki nimbang tandha kapindho Ibrahim (SAW). Klik kene kanggo mbukak wacana saka Kitab. Kita weruh ing wacan saka Taurat lan Qur’an yen Ibrahim (SAW) ngetutake ‘dalan’ (Surat 37: 83) lan kanthi mangkono dheweke entuk ‘kabeneran’ (Purwaning Dumadi 15: 6) – bab sing dadi tandha. Adam marang kita perlu. Dadi pitakonan penting kanggo kita yaiku: Kepiye carane dheweke entuk?

Asring aku mikir yen aku entuk kabeneran kanthi salah siji saka rong cara. Ing cara pisanan (ing pamikiranku) aku entuk kabeneran kanthi pracaya utawa ngakoni orane saking Allah. Aku ‘percaya’ marang Allah. Lan kanggo ndhukung pamikiran iki, apa Ibrahim (AS) ora ‘pracaya marang Yéhuwah’ ing Purwaning Dumadi 15:6? Nanging kanthi refleksi liyane aku ngerti yen iki ora ateges dheweke mung percaya anane Gusti Allah siji. Ora ana Allah sing paring janji sing mantep marang dheweke – yen dheweke bakal oleh putra. Lan iku sing janji bilih Ibrahim (SAW) kedah milih arep percaya utawa ora. Coba pikirake maneh, Iblis (uga dikenal minangka Syaitan utawa Iblis) percaya anane Allah – lan dheweke mesthi ora duwe kabeneran. Dadi mung percaya anane Allah iku dudu ‘Dalan’. Kuwi ora cukup.

Cara nomer loro sing asring dakkira bisa entuk kabeneran yaiku aku entuk pahala utawa entuk saka Allah kanthi tumindak apik lan agama. Nindakake perkara sing luwih apik tinimbang perkara sing ala, shalat, pasa, utawa nindakake jinis utawa jumlah karya agama tartamtu ngidini aku entuk, entuk utawa entuk kabeneran. Nanging sok dong mirsani sing ora Taurat ngandika ing kabeh.

Abram pretyaya marang Yéhuwah, lan dhèwèké [yaiku Allah] aken marang dheweke [Ibrahim] minangka kabeneran. ( Purwaning Dumadi 15:6 )

Ibrahim ora ‘entuk’ kabeneran; iku ‘kredit’ marang dheweke. Dadi apa bedane? Ya, yen ana sing ‘digayuh’ sampeyan wis nyambut gawe – sampeyan pantes. Iku kaya nampa upah kanggo karya sing ditindakake. Nanging yen ana sing dikreditake marang sampeyan, sampeyan bakal diwenehi. Iku ora entuk utawa pantes.

Ibrahim (SAW) iku wong sing pracaya banget ing anané Allah siji. Lan dheweke dadi wong sing ndedonga, bekti, lan nulungi wong (kayata mbantu lan ndedonga kanggo ponakane. Lut/Lot). Iku ora kita kudu mbuwang iku mau. Nanging ‘Dalan’ sing diterangake babagan Ibrahim ing kene gampang banget, mula kita meh ora kejawab. Taurat nyariosaken dhateng kita bilih Ibrahim dipun paringi kabeneran amargi piyambakipun pitados dhateng janji ingkang dipunparingaken dening Allah. Iki mbalikke pemahaman umum sing kita duwe babagan entuk kabeneran, kanthi mikir yen yakin marang anane Allah wis cukup, utawa kanthi nindakake kegiatan sing apik lan agama (shalat, pasa lan liya-liyane) sing bisa entuk utawa entuk kabeneran. Iki dudu cara sing ditindakake Ibrahim. Dheweke mung milih percaya janji kasebut.

Saiki milih kanggo pracaya janji putra iki mbokmenawa prasaja nanging mesthi ora gampang. Ibrahim (SAW) bisa kanthi gampang nglirwakake janji kasebut kanthi nalar yen Allah pancen duwe kepinginan uga kekuwatan kanggo menehi anak lanang, mula mula saiki wis rampung. Amarga ing wektu iki ing urip, Ibrahim lan Sarai (garwane) wis tuwa – wis liwat umur kanggo njaluk anak. Ing tandha pisanan Ibrahim nèk dhèwèké wis umur 75 taun wektu lunga saka negarané lan lunga menyang Kanaan. Ing wektu iku Allah wis janji marang dheweke bakal entuk ‘bangsa gedhe’. Lan wis pirang-pirang taun kepungkur, mula Ibrahim lan bojone Sarai saiki wis tuwa lan wis ngenteni suwe. Lan dheweke isih ora duwe anak siji – lan mesthi dudu ‘bangsa’. “Kenging punapa Allah dereng maringi putra kakung menawi saged nindakaken kados pundi?”, dheweke mesthi gumun. Ing tembung liya, dheweke percaya janji bakal teka, sanajan dheweke duwe pitakonan sing durung dijawab babagan janji kasebut. Dheweke percaya janji kasebut amarga dheweke percaya marang Allah sing menehi janji – sanajan dheweke ora ngerti kabeh babagan janji kasebut. Lan kanggo pracaya marang janji kasebut (anak lanang sing wis umure bisa nglairake anak) mbutuhake percaya yen Allah bakal nindakake mukjijat kanggo dheweke lan bojone.

Percaya janji kasebut uga mbutuhake nunggu aktif. Sakabehing uripé, ing pangertèn, diselani nalika manggon ing kémah ing Tanah Prajanjian Kanaan nunggu (isih pirang-pirang taun) tekané putra prajanji. Bakal luwih gampang kanggo nglirwakake janji lan bali menyang peradaban ing Mesopotamia (Irak saiki) sing ditinggal pirang-pirang taun sadurunge ing ngendi sedulure lan kulawarga isih urip. Dadi Ibrahim kudu urip kanthi kesulitan kanggo terus percaya janji – saben dina – nganti pirang-pirang taun nalika dheweke ngenteni janji kasebut. Kapercayan marang janji kasebut dadi gedhe banget, mula luwih prioritas tinimbang tujuan normal kanggo urip – kepenak lan kesejahteraan. Ing pangertèn nyata, manggon ing ngarep-arep janji tegese mati kanggo tujuan normal urip. Percaya janji kasebut nuduhake rasa percaya lan tresna marang Gusti Allah.

Dadi ‘pracaya’ janji kasebut ngluwihi mung persetujuan mental. Ibrahim kudu pertaruhake urip, reputasi, safety, tumindak ing saiki lan ngarep-arep kanggo mangsa ing janji iki. Amarga dheweke yakin dheweke aktif lan manut ngenteni.

Tandha iki yaiku nalika Ibrahim (SAW) percaya marang janji saka Allah babagan putra, lan kanthi mangkono dheweke uga diwenehi, utawa aken, kabeneran. Ing pangertèn nyata Ibrahim nyerahake awake marang janji iki. Dheweke bisa milih ora percaya lan bali menyang negara asale (Irak saiki). Lan dheweke bisa uga ora nggatekake janji nalika isih percaya anane Allah lan isih tetep nindakake shalat, pasa, lan mbantu wong liya. Nanging banjur dheweke mung njaga agamane nanging ora dianggep ‘kabeneran’. Lan minangka Qur’an marang kita kabeh anak Adam – “sandhangan kabeneran – sing paling apik”. Iki dalane Ibrahim.

Kita wis sinau akeh. Kabeneran, barang sing kita butuhake kanggo Firdaus ora entuk nanging dikreditake kanggo kita. Lan iku dikreditake marang kita kanthi percaya marang janjine Allah. Nanging sapa sing mbayar kabeneran? We terus karo Tandha 3.

Download PDF kabeh Tandha saka Al Kitab minangka buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *