Skip to content
Home » Isa al Masih mulang babagan pangapura

Isa al Masih mulang babagan pangapura

Surah Ghafir (Surah 40 – The Forgiver) mulangake manawa Allah ngapura.

Sing ngapura dosa, sing nampa tobat, sing abot siksane, sing nduweni kelimpahan. Ora ana sesembahan kajaba Panjenengane; marang Panjenengane iku tujuane….

Para malaékat kang mikul Arsy lan sakiwa-tengené iku padha memuji marang Pangérané lan padha iman marang Panjenengané sarta nyuwun pangapura tumrap para wong kang padha iman, (ngucapa): “Dhuh Pangéran kawula, Paduka sampun anglingkungi samukawis kanthi sih-rahmat lan ngelmu, mulane paring pangapura marang wong-wong kang padha tobat lan manut dalan Panjenengan, lan pangayomane saka siksa neraka.

(Surah Ghafir 40:3 & 7)

Surah Al-Hujurat (Surah 49 – The Rooms) ngandhani kita kanggo njaga tentrem ing antarane saben liyane kanggo nampa sih-rahmat iki.

Wong-wong mukmin iku mung sadulur tunggal: mulane padha rukuna lan rukuna ing antarane sadulurira loro; lan padha wedia marang Allah, supaya sira padha tampa sih-rahmat. (Al-Hujurat 49:10)

Isa al Masih mulang bab pangapura saka Allah, lan uga disambungake karo ngapura siji liyane.

Isa al Masih ing ngapura wong liya

Nalika aku nonton warta donya misale jek sing pertumpahan getih lan panganiaya nambah ing saindhenging. Pengeboman ing Afghanistan, perang ing Libanon, Suriah lan Irak, kekerasan ing Mesir, pembunuhan ing Pakistan, kerusuhan ing Turki, penculikan sekolah ing Nigeria, perang karo Palestina lan Israel, kutha-kutha sing dibantai ing Kenya – lan iki mung sing dakrungu tanpa ndeleng. kanggo golek warta ala. Ing ndhuwur iku akeh dosa, lara lan grievances kita wis inflicted ing saben liyane sing ora dadi berita utama – nanging isih natoni kita. Wonten ing dinten piwales lan piwales punika, piwulangipun Isa al Masih babagan pangapunten punika wigati sanget. Ing sawijining dina para sakabaté padha takon marang Panjenengané ping pira kudu ngapura. Iki akun saka Injil

Crita saka Abdi kang ora welas asih

21 Pétrus banjur sowan ing ngarsané Gusti Yésus lan takon: “Gusti, ping pinten anggen kula badhe ngapunten sadhèrèk kula ingkang nglampahi dosa dhateng kula? Nganti ping pitu?”

22 Gusti Yésus semaur: “Aku pitutur marang kowé, ora ping pitu, nanging ping pitung puluh pitu.

23 “Mulané, Kratoné Swarga kuwi kaya ratu sing kepéngin netepi piutang karo para abdiné. 24 Nalika dheweke miwiti penyelesaian, ana wong sing duwe utang sepuluh ewu kanthong emas digawa menyang dheweke. 25 Sarehne dheweke ora bisa mbayar, majikane mrentah supaya dheweke lan bojone lan anak-anake lan kabeh duweke didol kanggo mbayar utang.

26 “Bareng abdi mau banjur sumungkem ing ngarsané. ‘Sabar karo aku,’ panjaluke, ‘lan aku bakal mbayar maneh kabeh.’ 27 Sing nduwé slaf melas marang dhèwèké, utangé dilunasi lan diluwari.

28 “Nanging nalika abdi iku metu, dheweke ketemu karo kanca-kancane sing duwe utang satus perak. Dheweke dicekel lan wiwit keselak. ‘Mbayar utangmu marang aku!’ dheweke nuntut.

29 “Kanca baturé banjur sujud lan nyuwun marang dhèwèké, ’Sabar, aku bakal mbayar.

30 “Nanging dheweke ora gelem. Nanging, dheweke lunga lan dilebokake ing pakunjaran nganti bisa mbayar utang. 31 Bareng batur-batur liyane padha weruh lelakon mau, padha nepsu banget, banjur marani bendarane kabeh.

32 “Banjur bendarane nyeluk pelayane mlebu, ‘Hamba duraka,’ wangsulane, ‘Aku mbatalake kabeh utang sampeyan amarga sampeyan ngemis. 33 Apa kowe ora welas asih karo kanca sedulurku, kaya aku uga marang kowe? ‘ 34 Amarga nesu bendarane masrahake dheweke menyang penjara supaya disiksa, nganti dheweke kudu mbayar kabeh utang.

35 “Mangkene carane Bapakku ing swarga bakal ngatasi sampeyan kabeh kajaba sampeyan ngapura sadulur utawa sadulur sampeyan saka atimu.”

(Matius 18: 21-35)

Intine critane yaiku yen kita wis nampa sih-rahmate, Allah (Ratu) ngapura banget. Iki dilambangkan karo sepuluh ewu kanthong emas sing duwe utang marang abdine. Abdi mau wis nyatakake yen dheweke butuh wektu luwih akeh kanggo mbayar maneh. Nanging jumlah kasebut pancen gedhe banget kanggo mbayar maneh, mula Sang Prabu mung mbatalake kabeh utang kasebut. Iki sing ditindakake dening Allah kanggo kita yen kita nampi sih-rahmatipun.

Nanging abdi mau banjur nemoni abdi liyané sing utangé satus dhuwit salaka. Dhèwèké njaluk bayaran, lan ora ngekèki wektu marang peladèn liyané. Nalika kita dosa marang saben liyane ana babras lan karusakan, nanging dibandhingake carane dosa kita wis sedhih lan natoni Allah iku sepele – kaya 100 bêsik perak dibandhingake sepuluh ewu tas emas.

Banjur Sang Prabu (Allah) banjur ngirim abdi menyang kunjara kanggo mbayar maneh kabeh. Ing piwulang Isa al Masih, kanggo ora ngapura dosa lan grievances sing wis dilakoni wong marang kita iku kanggo ilang pangapurané Allah lan ngukum awake dhewe menyang neraka. Ora ana sing luwih serius.

Tantangan kanggo njaga semangat pangapura iki. Nalika wong wis natoni kita kepinginan kanggo retribusi bisa banget gedhe. Dadi, kepiye carane bisa entuk roh sing bisa ngapura? Kita kudu terus njelajah Injil.

Download PDF kabeh Tandha saka Al Kitab minangka buku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *