Skip to content
Home » Wengi Kekuwatan, Dina Kamulyan & Sabda Para Nabi

Wengi Kekuwatan, Dina Kamulyan & Sabda Para Nabi

Surah Al-Qadr (Surah 97 – The Power) nggambaraken Wengi Kekuwatan nalika Al-Qur’an pisanan diturunake.

Sayekti Ingsun wus andhawuhake iki ing Wengi Kakuwatan:

Lan apa kang bakal nerangake marang sira apa iku wengi kakuwasan?

Wengi Kekuwatan iku luwih becik tinimbang sewu wulan.

Ing kono para malaekat lan Roh padha mudhun kanthi idin saka Gusti Allah, ing saben tugas: Tentrem!…Iki nganti wungu esuk!

(QS. Al-Qadr 97:1-5) 

Surah Al-Qadr, sanajan nggambarake Wengi Kekuwatan minangka ‘luwih apik tinimbang sewu sasi’ isih takon apa Wengi Kekuwatan iku. Apa sing ditindakake dening Roh sing ndadekake Wengi Kekuwatan luwih apik tinimbang sewu wulan?

Surah Al-Layl (Surah 92 – Wengi) nduweni tema sing padha karo Day lan cahya ngetutake wengi. Dina rawuh ing kamulyan, lan Allah nuntun amarga Panjenengane ngerti kabeh saka wiwitan nganti pungkasan. Mulane Panjenengane ngelingake kita babagan Geni ing Wekasan.

Dening Wengi kang ndhelikake (cahya);

Miturut dina kang katon ing kamulyan;

(Al-Lail 92:1-2) 

Satemene Ingsun paring pituduh marang Ingsun,

Lan satemene kagunganingsun (sing duwe) wekasan lan wiwitan.

Mulane Ingsun paring piweling marang sira bab geni kang murub banget;

(Al-Lail 92:12-14) 

Bandhingake Surah Al-Qadr lan Surah Al-Layl karo ing ngisor iki:

Lan pangandikane para nabi kita wis luwih cetha, lan sampeyan kudu nggatekake, kaya pepadhang sing sumunar ing panggonan sing peteng, nganti tekan esuk lan lintang esuk katon ing atimu.

Apa sampeyan ndeleng podho? Nalika maca Surah Al-Qadr lan Surah Al-Layl aku kelingan marang kutipan iki. Iku uga nyatakake dina munggah sawise wengi. Ing wayah wengi wahyu diparingake marang para nabi. Iku uga ngelingake kita supaya ora nglirwakake pesen sunnat. Yen ora, kita ngadhepi akibat sing abot.

Iki ditulis dening Rasul Petrus, murid utama lan kanca Nabi Isa al Masih PBUH. Surah As-Saf (Surah 61 – The Ranks) ngandika bab para murid Isa al Masih:

He wong kang padha pracaya! Padha dadia pitulunganing Allah: Kaya kang dipangandikakake dening Gusti Yesus putrane Maryam marang para sakabate, “Sapa kang bakal dadi pitulunganku tumrap (karya) Allah?” Para sakabat ngandika:Awaké déwé iki sing nulungi Gusti Allah!” banjur sapérangan Bani Israil padha iman, lan sapérangan kang padha kafir: NangingIngsun paring panguwasa marang wong kang padha pracaya, nglawan mungsuhe, lan padha dadi wong sing unggul.

(QS. As-Saf 61:14)

Surah As-Saf mratelakaken bilih para muridipun Isa al Masih minangka ‘penolongipun Allah’. Wong-wong sing pretyaya marang piwulangé para muridé nampa kekuwatan sing diomongké kuwi. Minangka murid utama, Pétrus, dadi pimpinan sing mbantu Gusti Allah. Sanadyan piyambakipun dados muridipun Nabi Isa al Masih, nyekseni pirang-pirang kaelokanemireng piwulangipun ingkang kathah, Lan nyumurupi panguwasane ditindakake, Pétrus isih mratelakake ing ndhuwur nèk pangandikané para nabi kuwi malah ’luwih mesthi’. Yagene dheweke luwih yakin marang para nabi tinimbang apa sing disekseni dhewe? Dheweke terus:

Sing luwih penting, sampeyan kudu ngerti manawa ora ana ramalan ing Kitab Suci sing kedadeyan saka interpretasi nabi dhewe. Sabab pamedhar wangsit ora tau asale saka karsane manungsa, nanging wong-wong padha ngandika saka Gusti Allah nalika padha katuntun dening Roh Suci.

(2 Peter 1: 20-21) 

Iki nyritakake manawa Roh Suci Gusti Allah ‘nggawa’ para nabi, supaya apa sing diwaca lan banjur ditulis minangka ‘saka Gusti Allah’. Mulane Wengi kaya iki luwih apik tinimbang sewu sasi amarga iku bosok ing Roh Suci tinimbang ing ‘karepe manungsa’. Surah As-Saf nyariosaken dhateng kita bilih tiyang-tiyang ingkang nggatosaken pesenipun Petrus badhe pikantuk Kakuwatan ingkang kaleksanan ing Wengi Kekuwatan lan bakal menang.

Urip ing jaman Nabi Isa al Masih, para ‘nabi’ sing ditulis dening Petrus yaiku para nabi sing saiki diarani Prajanjian Lawas – Kitab Suci sadurunge Injil. Ing Taurat Nabi Musa ana akun saka AdamQabil & HabilNouhsolder lan Ibrahim. Uga kalebu riwayat nalika Musa ngadhepi Firaun banjur nampa Hukum Syariah, lan uga kurban saka seduluré Harun, kang saka jeneng Surah Baqarah.

Dipuntedahaken cedhak Taurat teka ing Zabur ngendi Dawud inspirasi kanggo ngomong bab Masih teka. Para nabi sing berturut-turut banjur medhar wangsit Masih teka saka Virgin, saka Kratoning Allah dibukak kanggo kabeh, lan uga gedhe nandhang sangsara tumrap Abdi ingkang rawuh. Banjur ing jenengé Masih wis medhar wangsit, bebarengan karo wektu rawuhe, Sarta Janjine Sang Panyipta.

Akeh sing durung duwe kesempatan maca tulisan iki kanggo awake dhewe. Ing kene, kanthi pranala sing beda-beda iki, minangka kesempatan. Surah Al-Layl ngelingake yen bakal teka geni. Surah Al-Qadr mratelakaken bilih Rohing Allah makarya wonten ing Wengi Kekuwatan. Surah As-Saf njanjeni Kuasa marang wong-wong sing percaya marang pesen para murid. Petrus, pimpinan murid-murid iki, banjur menehi saran supaya kita ‘nggatekake’ wahyu saka para nabi sing paling wiwitan, sing diwenehake ing Wengi, sing ngarepake dina. Apa ora wicaksana ngerti pesen-pesene?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *