Skip to content
Home » Kerajaan sing bakal teka

Kerajaan sing bakal teka

Surah pungkasan ing Quran, Surah An-Nas (114 – Manungsa) nyatakake yen

Calathua: Ingsun ngungsi marang Pangéran lan Pangéraning manungsa, ratuning manungsa, (QS. An-Nas 114:1-2).

Allah iku Panguwasa utawa Rajaning Manungsa. Yen Panjenengané iku Raja mesthi ana Kratoné. Kratoné Gusti Allah kuwi kaya apa? Surah al-Kawthar (Surah 108 – Kelimpahan) menehi wangsulan.

Marang sira wus Ingsun paringi sumbering (kalimpahan). (Surah al-Kautsar 108:1)

Awit Sang Prabu maringi Kelimpahan, Kratoné kudu akèh. Nanging apa jenis turah mbrawah? Iku diwedharake marang para nabi Zabur.

Nabi Yesaya (as) wis medhar wangsit teka Putra Prawan kang kaleksanan ing miyosipun Isa al Masih (as) atusan taun salajengipun. Nanging, ramalan liyane ing Zabur uga prédhiksi wektu tentrem lan berkah sing bakal teka.

ing Sajarah bangsa Israel, nabi lan Raja Dawud (saw) iku sing pisanan saka barisan raja sing ditetepake dening Allah kanggo mrentah saka Yerusalem. Nanging, sawisé Raja Dawud lan Suleiman (pbut) akèh-akèhé raja-raja padha jahat. Mula, urip ing kratoné kuwi kaya urip ing sangisoré pamaréntahan para diktator saiki; ana perang lan gelut antarane wong lan antarane bangsa – kaya saiki; ana korupsi lan eksploitasi wong sugih liwat wong miskin – kaya saiki; ana pati lan kasangsaran ing saubengé – kaya saiki. Nanging para nabi Zabur ngandika yen ing sawijining dina – ing mangsa ngarep – aturan anyar bakal ditetepake. Iki bakal dadi Kraton sing adil, welas asih, katresnan, lan tentrem. Nabi Yesaya (pbuh) prédhiksi kepriye urip ing aturan iki.

Panjenengané (Allah) bakal ngadili antarané para bangsa lan bakal ngrampungaké pasulayané wong akèh. Wong-wong mau bakal nggebug pedhange dadi wolu lan tumbake dadi pancing. Bangsa ora bakal ngangkat pedhang nglawan bangsa lan ora bakal latihan perang maneh (Yesaya 2:4).

Ora ana perang maneh! Iki mesthi ora bener ing donya kita saiki. Nanging malah luwih saka tentrem antarane wong, ramalan malah prédhiksi owah-owahan ing ekologi alam.

Asu ajag bakal manggon karo cempé, macan tutul bakal turu karo wedhus, pedhèt lan singa lan anak umur bebarengan, lan bocah cilik bakal dituntun. Sapi bakal mangan karo bruwang, anak-anake bakal turu bebarengan, lan singa bakal mangan rami kaya sapi. Bayi bakal dolanan ing cedhak bolongane kobra, lan bocah cilik bakal nyelehake tangane ing susuh ula. Padha ora bakal gawe piala lan ora bakal nyirnakake ing kabeh gunungingSun kang suci, amarga bumi bakal kebak kawruh bab Pangeran Yehuwah. ( Yésaya 11:6-9 )

Iki mesthi durung tau kelakon (durung). Nanging ramalan kasebut ngluwihi umur lan keamanan pribadi.

Ing kono ora bakal ana bayi sing umure mung sawetara dina, utawa wong tuwa sing durung umure umure; sing mati ing umur satus bakal dianggep minangka nom-noman; sapa kang ora bisa nggayuh satus iku bakal dianggep kena ing laknat. Bakal padha mbangun omah lan manggon ing kono; bakal padha nandur pakebonan anggur lan mangan wohe. Ora bakal padha mbangun omah maneh lan wong liya ora bakal manggon ing kono, utawa nandur lan wong liya mangan … wong pilihan-Ku bakal suwe-suwe seneng karo pakaryane tangane. Wong-wong mau ora bakal nyambut-gawé tanpa guna utawa nglairake anak sing bakal nandhang kacilakan; awit iku bakal dadi umat kang diberkahi dening Sang Yehuwah, iya iku lan turune. Sadurunge padha nelpon, Aku bakal mangsuli; Nalika isih padha guneman, Aku bakal krungu. Asu ajag lan cempé bakal mangan bebarengan, lan singa bakal mangan damèn kaya sapi…” pangandikane Sang Yehuwah. ( Yésaya 65:20-25 )

Keamanan, tentrem, jawaban langsung saka pandonga… Ora ana wangsit iki wis kedaden – durung. Nanging wis diomongake lan ditulis. Akeh sing mikir yen ana sawetara kesalahan ing ramalan-ramalan sing ngarep-arep iki – nanging kawujudan harfiah Tandha Putra Prawan kudu nggawe kita njupuk wangsit iki akeh – lan nonton kanggo kasenengan.

Kratoning Allah

Yen kita mikir, kita bisa ngerti sebabe durung kedadeyan. Iki wangsit padha ngumumaké ing konteks saka Kratoning Allah – aturane Gusti Allah ing urip lan urusane manungsa. Wacanen ramalan liyane babagan Kratoning Allah sing bakal teka

Dhuh Yehuwah, sadaya ingkang Paduka titahaken badhe memuji dhumateng Paduka; para suci Paduka badhe ngluhuraken Paduka. Padha bakal nyritakaké kamulyan saka Kraton Paduka lan ngomongake kekuwatanmu. Supaya kabeh wong ngerti tumindakmu sing kakuwatan lan kekuwatanmu mulyaning karajan Paduka. Kratonmu iku sawijining Kraton langgeng, lan pangwasanira langgeng turun-temurun. Yéhuwah setya marang kabèh janjiné lan nresnani kabèh sing ditindakké. ( Jabur 145:10-14 ).

Iki minangka pesen sing diwenehake dening Raja lan Nabi Dawud (saw) sekitar 1000 SM (pirsani pranala ing kene nalika Dawud lan nabi Zabur urip). Wangsit iki foresees Dina nalika, ing Kratoning Allah bakal mrentah. Kraton iki bakal nduwèni kamulyan lan kamulyan, lan ora mung sak wentoro kaya karajan manungsa, nanging bakal langgeng. Iki durung kelakon lan mulane kita durung weruh ramalan-ramalan liyane babagan katentreman iki kedadeyan – amarga katentreman iki teka karo Kratoning Allah.

Nabi liyane ing Zabur, Daniel (pbuh) sing urip watara 550 SM ing Babil minangka bagéan saka wong Israel pambuwangan ing kana, diterangno luwih lanjut carane Kraton iki bakal diadegaké.

When Daniel (pbuh) lived

Nalika Nabi Daniel (saw) urip dibandhingake karo nabi Zabur liyane

Daniel (pbuh) nafsiraken impen sing dikirim dening Allah marang raja Babil kanggo medhar wangsit ing mangsa bakal mbukak kerajaan liwat sajarah. Mangkene carane Dhaniel nerangake impene raja Babil iki.

… Gusti Allah ing swarga wis maringi sampeyan (yaiku ratu ing Babil ing 550 SM) panguwasa lan kekuwatan lan kekuwatan lan kamulyan; Ing tanganmu Panjenengané wis masrahaké manungsa lan kewan ing ara-ara lan manuk ing awang-awang. …Sawise kowe, bakal ana karajan liyane, luwih asor tinimbang karajanmu. Sabanjure, karajan kang katelu, kang saka tembaga, bakal nguwasani salumahing bumi. Wekasane, bakal ana karajan kang kaping papat, kang kuwat kaya wesi, amarga wesi iku bakal ngremuk lan ngremuk kabeh. … Ing jamane para ratu iku, para Gusti Allah ing swarga bakal ngadegake karajan sing ora bakal rusak, lan ora bakal ditinggalake marang wong liya. Iku bakal ngremuk kabeh karajan iku lan bakal mungkasi, nanging iku bakal langgeng ing salawas-lawase. Iki tegese sesanti watu sing dipotong saka gunung, nanging ora dening tangan manungsa…. Dhaniel 2:36-45

Kraton iki diwiwiti saka cilik (‘watu sing dipotong saka gunung’) nanging pungkasane bakal mrentah ing salawas-lawase, kaya ramalan saka Dawud (saw) ing ndhuwur. Yagene Allah ngedegake Kratoné alon-alon? Kok suwe banget? Kok durung kelakon? Yen dipikirake, kabeh kerajaan duwe komponen ing ngisor iki:

  • Raja utawa panguwasa
  • Warga
  • A Konstitusi utawa Hukum
  • Nature

Dadi contone, ing Kanada, ing ngendi aku manggon, minangka Kraton. Kanada duwe panguwasa – sing saiki dadi Perdana Menteri Justin Trudeau sing kapilih. Kanada duwe warga – sing aku siji. Kanada uga duwe konstitusi utawa hukum sing nemtokake hak lan tanggung jawab kabeh warga negara. Kanada uga nduweni alam, ing kasus iki dumunung ing bagean tartamtu saka bumi kang menehi ukuran fisik tartamtu, iklim, sumber daya alam etc.. Kabeh negara lan Kratoning, kepungkur lan saiki, wis papat komponen iki.

Aku lan kowé diundang menyang Kratoné Gusti Allah

Iki uga bener bab Kratoning Allah. Saking wangsit ing nginggil, kita sampun nyumurupi bilih Kraton punika badhé gadhah Sipat mirunggan (mulya lan langgeng) saha Konstitusi (tentrem, adil, rukun, lsp). Loro komponen liyane sing nggawe Kratoning Allah bisa ditindakake: Raja lan wargane. We katon ing King ing artikel sabanjure. Ing sawetoro wektu, sampeyan bisa uga pengin takon dhewe apa sampeyan pengin dadi warga ing Kratoning Allah iki. Mangkene carane Nabi Yesaya (saw), liwat pesen, ngajak kabeh wong sing pengin dadi warga ing Kraton Iki.

“Ayo, kabeh sira kang ngelak, padha tekaa ing banyu; lan sampeyan sing ora duwe dhuwit, teka, tuku lan mangan! … tanpa dhuwit lan tanpa biaya. Yagene ngentekake dhuwit kanggo apa sing dudu roti, lan pegaweyanmu kanggo apa sing ora gawe marem? Rungokna, rungokna aku, lan mangana sing apik, temah nyawamu bakal seneng karo panganan sing paling sugih. Rungokna lan marani Aku; rungokna aku, supaya nyawamu urip. Ingsun bakal nganakake prajanjian kang langgeng karo sira, sih-kasetyaningSun kang wus kaprasetyakake marang Sang Dawud… Ngupayaa Pangeran Yehuwah, salawase ana ing ngarsane; ngundang Panjenengané nalika Panjenengané cedhak. ( Yesaya 55:1-6 )

Allah ngundang kabeh wong-wong sing ‘ngelak’ marang Kraton iki teka ing kono, lan katresnan sing diwènèhaké marang ratu kuna Dawud (saw) uga bakal diwènèhaké marang kabèh wong sing teka kanggo iku. Yen sampeyan duwe undhangan teka menyang soko tegese sampeyan ora durung duwe. Nanging kasunyatan bilih Allah ngundang kita, ateges Panjenengane pengin kita dadi warga ing Kratoné lan manggon ing aturan tentrem iki. Dadi ing wektu iki kita duwe akeh pitakonan babagan ‘kepiye’ lan ‘kapan’ babagan tekane Kraton iki sing bakal terus dideleng ing artikel liyane babagan Zabur. Nanging ana siji pitakonan sing mung sampeyan bisa mangsuli: ‘Apa aku pengin ana ing Kraton iki?’

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *