Skip to content
Home » Kepiye Taurat Musa medhar wangsit babagan Isa al Masih?

Kepiye Taurat Musa medhar wangsit babagan Isa al Masih?

Injil nyatakake yen salib lan wungunipun Kanjeng Nabi Isa al Masih dadi pusat rencana Allah. Persis 50 dina sawise wunguné Nabi, Petrus, pimpinan ing antarane para sahabat, ngumumake kanthi umum babagan Isa al Masih:

Panjenenganipun ingkang kaulungaken dening Gusti Allah miturut karsa saha rancanganipun punika sampun panjenengan salib sarta panjenengan sedani lumantar tanganipun bangsa-bangsa ingkang duraka. 24Nanging lajeng kawungokaken dening Gusti Allah, kauwalaken saking sangsaraning pejah, amargi boten badhe Panjenenganipun lestantun kawengku dening panguwaosing pejah punika.”( Lelakone Para Rasul 2:23-24 )

Sawise pesen Petrus, ewonan padha pracaya lan pesen kasebut dianut dening wong akeh ing saindenging jagad ing jaman kasebut – kabeh tanpa paksaan. Alasan kanggo ditampa kanthi nyebar yaiku tulisan Taurat lan para nabi Zabur sing wis ditulis atusan taun sadurunge. Wong-wong padha nliti kitab-kitab iki kanggo ndeleng apa pancen wis ngramalake tekane, pati lan tangine Isa al Masih. Iki padha ora owah Kitab Suci kasedhiya dina iki supaya kita uga bisa neliti pati lan wunguné Isa al Masih, lan yen iku miturut “rencana Gusti Allah sing disengaja lan foreknowledge” minangka Pétrus ngumumaké. Ing kene kita ngringkes sawetara saka apa sing dirungokake pisanan Injil sing diamati saka Taurat, bali menyang Adam lan tumitah enem dina, minangka padha.

“… nliti Kitab Suci saben dina …” (Kisah Para Rasul 17: 11)

Wong-wong kuwi nliti Kitab Suci kanthi tliti merga pesen saka para rasul kuwi aneh lan anyar kanggo wong-wong mau. Kita prejudis kanggo nolak pesen sing anyar lan aneh ing kuping. Kita kabeh nindakake iki. Nanging yen pesen iki saka Allah, lan padha nolak iku, bebaya saka Surah al-Ghasyiyah (Surah 88 – Ing Overwhelming) bakal teka marang wong-wong mau.

Nanging manawa ana wong kang nyingkur lan nolak marang Gusti Allah, –

Gusti Allah bakal ngukum wong mau nganggo paukuman kang gedhe,

Sabab marang Ingsun kang bakal bali;

Banjur bakal dadi kanggo Ingsun sing nimbali wong-wong mau. (Surat al-Ghasyiyah 88: 23-26)

Wong-wong mau ngerti nèk cara sing bener kanggo nemtokake manawa pesen sing ora dingerteni iki saka Gusti Allah utawa ora yaiku nyoba pesen kasebut nglawan tulisane para nabi. Iki bakal nglindhungi wong-wong mau saka paukuman nolak pesen saka Gusti Allah. Kita wicaksana kanggo nuruti tuladha lan bakal mriksa kitab suci kanggo ndeleng apa pesen sedan lan wungunipun Nabi Isa al Masih AS wis diutus ing tulisan sadurunge. Kita miwiti karo Taurat.

Kawicaksanan Allah wis dicethakaké wiwit wiwitan Taurat lan ing Quran

Saka kaca pisanan Taurat kita bisa ndeleng yen dina Isa al Masih PBUH lan kurban kang wis dingerteni dening Allah. Saka kabeh Kitab Suci (Taurat, Zabur, Injil lan Qur’an) ana mung loro minggu ngendi acara saben dina consecutive ing minggu dicritakake. Minggu pisanan kasebut minangka akun babagan carane Allah nyiptakake kabeh ing enem dina sing kacathet ing rong bab pisanan Taurat. Delengen carane Quran nandheske enem dina Penciptaan:

Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy.1 Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah! Segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh alam. (Surah Al-Araf 7:54)

yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy, (Dialah) Yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada orang yang lebih mengetahui (Muhammad)..” (QS. Al-Furqan 25:59).

Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy.1 Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat2 selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? (QS. As-Sajdah 32:4)

Dan sungguh, Kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami tidak merasa letih sedikit pun. (Qaf 50:38).

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana .1 Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hadid 57:4)

Mung minggu liyane karo acara saben dina kacathet yaiku minggu pungkasan Nabi Isa al Masih. Ora ana nabi liyane, apa Ibrahim, Musa, Dawud, lan Muhammad PBUT duwe kegiatan saben dina sing dicritakake sajrone seminggu lengkap. Akun minggu penciptaan lengkap ing bukaan Taurat diwenehi kene. Kita wis liwat acara saben dina ing Isa al Masih minggu pungkasan. Tabel iki nyedhiyakake saben dina rong minggu iki bebarengan kanggo mbandhingake.

Dina minggu

Minggu Cipta

Isa al Masih minggu pungkasan

Dina 1 Ana pepeteng lan Allah ngandika, ‘Ayo padhang’lan iku. Ana pepadhang ing pepeteng Masih mlebu Yérusalèm lan ngomong “Aku teka ing donya minangka pepadhang …” Ana pepadhang ing pepeteng
Dina 2 Allah misahake bumi karo langit Isa misahake barang bumi karo swarga kanthi ngresiki Padaleman Suci minangka papan pandonga
Dina 3 Allah ngandika lan dharatan metu saka segara. Isa ngomong bab iman sing bisa mindhah gunung menyang segara.
Allah ngandika maneh ‘Ayo bumi ngasilake tetanduran’ lan iya mangkono. Isa ngandika lan tanduran wit anjir garing ing lemah.
Dina 4 Allah ngandika ‘Ayo ana cahya ing langit’ lan srengéngé, rembulan lan lintang dadi madhangi langit. Isa ngandika bab tandha bali menyang bumi – srengenge, rembulan lan lintang-lintang bakal dadi peteng.
Dina 5 Allah nitahake kabeh kewan mabur, kalebu reptil dinosaurus mabur = naga Setan, naga gedhe, mudhun menyang Yudas kanggo nyerang Masih
Dina 6 Allah ngandika lan kéwan darat urip. Kéwan cempé Paskah disembelih ing Padaleman Suci.
‘Gusti Allah … ngisepake ambegan urip ing bolongan irunge Adam’.Adam wiwit ambegan Karo tangis banter, Gusti Yésus seda.( Markus 15:37 )
Allah nglebokaké Adam ing Taman Isa milih bebas mlebu ing Taman Gethsemene
Adam dielingake adoh saka Wit kawruh bab Becik lan Ala kanthi ipat-ipat. Isa dipaku ing wit lan dikutuk. (Nalika Kristus digantung ing kayu salib, Panjenengané nanggung ipat-ipat kanggo tumindak salah kita. Amarga ana tulisan ing Kitab Suci, ”Kenaa ing laknat saben wong sing digantung ing a wit. “ Galati 3:13)
Ora ana kewan sing cocog kanggo Adam. Wong liya perlu Kurban kéwan Paskah ing pungkasan ora cocog. A wong dibutuhake.

(Rahe sapi lanang lan wedhus berok mokal bisa ngilangi dosa. Mulane, nalika Sang Kristus rawuh ing donya, ngandika:

“Kurban lan kurban ora dikarepake,
nanging awakmu wis nyiapake kanggo aku” Ibrani 10:4-5)

Gusti Allah ndadekke Adam turu jero Isa mlebu turu ing pati
Allah nggawe tatu ing sisih Adam sing nggawe Hawa – panganten Adam A tatu digawe ing sisih Isa. Saking kurbanipun Isa pikantuk penganten putri – ingkang kagunganipun.

(“Aku bakal nuduhake sampeyan putri, garwane Sang Cempe”—Wahyu 21:9.

Dina 7 Gusti Allah ngaso saka karya. Dina kasebut diarani Suci Isa al Masih ngaso ing pati

Acara saben dina kanggo rong minggu iki kaya gambar pangilon. Dheweke duwe simetri. Ing pungkasan rong minggu iki, woh pisanan urip anyar siap bledosan lan multiply. Adam lan Isa al Masih gambar mbalikke siji liyane. Quran ngandika bab Isa al Masih lan Adam:

Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti (penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah ia” (QS. Ali Imran 3:59)

Injil ngandika bab Adam sing

… Adam, sing dadi pola saka wong sing bakal teka. ( Roma 5:14 )

lan

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya;1 Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan1 dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. ( 1 Korinta 15:21-22 )

Kanthi mbandhingake rong minggu iki, kita bisa ndeleng manawa Adam pancen dadi pola terbalik saka Isa al Masih. Apa Allah kudu njupuk pitung dina kanggo nggawe alam semesta? Apa dheweke ora bisa nindakake kanthi siji prentah? Yagene dheweke nggawe kanthi cara sing ditindakake? Yagene Allah ngaso ing dina kapitu nalika Panjenengane ora kesel? Dheweke nindakake kabeh kanthi cara lan urutan sing ditindakake supaya kegiatan pungkasan Isa al Masih bisa diantisipasi ing tumindak saben dina ing minggu Penciptaan. Iki utamané bener ing Dina 6. Kita bisa ndeleng pola sanajan ing pilihan tembung. Contone, tinimbang mung ngomong ‘Isa al Masih seda’ Injil ngandika ‘ambegan pungkasan’, pola langsung mbalikke ing tembung piyambak kanggo Adam sing nampa ‘nafas urip’. Pola sing kaya mangkene saka wiwitan jaman kasebut nyritakake babagan ‘pengetahuan’, kaya sing dicritakake dening Petrus sawise ditangekake Isa al Masih.

Ilustrasi sakteruse ing Taurat

Taurat banjur nyathet acara tartamtu lan netepake ritual sing dadi ilustrasi utawa gambar sing nuduhake kurban Nabi Isa al Masih. Iki diwenehake kanggo mbantu kita ngerti babagan rencana Allah. Ing lelampahan kita liwat Taurat kita wis katon ing sawetara tonggak iki. Tabel ing ngisor iki ringkesan, kanthi pranala menyang Tanda-tanda gedhe iki sing kacathet luwih saka sewu taun sadurunge Nabi Is al Masih.

Mlebu saka Taurat Kadospundi anggènipun ngumumaken rancangan kurbanipun Isa al Masih
Tandha Adam Nalika Allah ngadepi Adam sawise ora manut, Panjenengane ngandika bab turunan lanang siji sing bakal teka (mung) saka wong wadon (dadi lair prawan). Keturunan iki bakal ngremuk Shaytan nanging dheweke bakal diserang ing proses kasebut.
Tandha saka Qabil & Habil Sawijining kurban pati dibutuhake. Qabil kurban sayuran (sing ora duwe nyawa) nanging Habil kurban urip kewan. Iki ditampa dening Allah. Iki nggambarake rencana kanggo kurban Isa al Masih.
Tandha pengorbanan Ibrahim Gambar kasebut luwih rinci amarga lokasi Nabi Ibrahim ngurbanake putrane yaiku lokasi sing padha karo ewonan taun sabanjure Nabi Isa al Masih bakal dikorbanake, lan Nabi Ibrahim ngomong babagan kurban sing bakal teka. Anake bakal mati, nanging ing wayah pungkasan wedhus diganti supaya putrane bisa urip. Iki nggambarake carane Isa al Masih, ‘Cempe Gusti Allah’ bakal ngurbanake awake dhewe supaya kita bisa urip.
Tandha Paskah Nabi Musa Rincian liyane saka rencana Gusti Allah dicethakaké nalika cempé dikurbanaké ing dina tartamtu – Paskah. Firaun Mesir, sing ora kurban cempé ngalami pati. Nanging wong Israèl sing nyembelèh wedhus gèmbèl bisa lolos saka pati. Atusan taun sabanjure Isa al Masih dikurbanake ing dina sing padha ing tanggalan – Paskah.
Tandha kurban Harun Harun nganakake upacara kurban khusus kewan. Wong-wong Israèl sing nglakoni dosa isa nyaoské kurban kanggo nebus dosané. Nanging pati kurban dibutuhake. Mung Imam sing bisa nyaosaké kurban kanggo wong. Iki diantisipasi Isa al Masih ing kalungguhane minangka Imam kang bakal masrahake nyawane minangka kurban kanggo kita.

Amarga Taurat Nabi Musa AS kanthi cetha nuduhake tekane Nabi Isa al-Masih ngandika bab Hukum:

Ing sajroning angger-anggering Toret iku mung kamot wewayangan bae bab karahayon kang bakal ana, sarta dudu wujuding karahayon iku dhewe. Marga saka iku kalawan kurban kang padha, kang saben taun lumintu dikurbanake, angger-anggering Toret ora bakal gawe sampurnane wong kang padha nindakake. ( Ibrani 10:1 )

Lan Isa al-Masih ngélingaké marang wong-wong sing ora pracaya marang misiné:

TekaKu iki atas asmane RamaKu, nanging ora koktampani. Manawa ana wong liya kang teka atas jenenge dhewe iku bakal koktampani. 44Kowe iku anggonmu pada bisa pracaya kapriye, dene padha purih-pinurih ing kaurmatan, mangka kaurmatan kang saka Gusti Allah Kang Maha-Tunggal iku ora kokgayuh. 45Kowe aja padha duwe pangira yen Aku kang bakal nggugat kowe ana ing ngarsane Sang Rama, kang nggugat kowe iya iku Nabi Musa, yaiku Nabi Musa dununging pangarep-arepmu. 46Sabab saupama kowe padha pracaya marang Nabi Musa, mesthi iya pracaya marang Aku, amarga Aku wus diwecakake ana ing tulisane. 47Nanging manawa kowe padha ora ngandel marang tulisane Nabi Musa, kapriye anggonmu bakal padha pracaya marang kang Dakkandhakake?” ( Yokanan 5:43-47 )

Isa al Masih uga ngendika marang para pandherekipun supados ngremenaken tugasipun

Gusti Yesus tumuli ngandika marang wong-wong mau: Jawa 24: “Iki apa sing Dakdhawuhaké marang kowé nalika Aku isih nunggal karo kowé: Kabèh kang katulisan bab Aku ing angger-anggeré Nabi Musa, para nabi lan Masmur iku kudu kelakon.” ( Lukas 44:XNUMX )

Nabi kasebut kanthi cetha ujar manawa ora mung Taurat, nanging tulisane para Nabi lan Masmur uga ana babagan dheweke. kita ndeleng ing kene. Dene Taurat nggunakake acara-acara sing minangka ilustrasi tekane, para nabi mengko iki nulis langsung babagan pati lan wunguné karo oracles.

kene kita mangertos kados pundi anggenipun nampi kanugrahan gesang langgeng ingkang dipun paringaken dening Kanjeng Nabi Isa al Masih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *