Skip to content
Home » Piyé carané awaké dhéwé isa ngerti gelar ’Putrané Gusti Allah’?

Piyé carané awaké dhéwé isa ngerti gelar ’Putrané Gusti Allah’?

Mbokmenawa ora ana bagéan saka Injil (Injil) sing ndadékaké kontrovèrsi lan dhiskusi kaya judhul ‘Putraning Allah’ sing bola-bali digunakake kanggo Nabi Isa al Masih liwat Injil (Injil). Istilah iki ing Injil (Injil) dadi alesan utama kenapa akeh sing curiga yen Injil wis rusak. Masalah korupsi Injil ditliti saka Al Qur’an (kene), sunnah (kene), uga kritik tekstual ilmiah (kene). Kesimpulan sing luar biasa yaiku Injil (Injil) ora rusak. Nanging banjur apa kita nggawe istilah iki ‘Putraning Allah’ ing Injil?

Kadhangkala mung krungu istilah, tanpa nyoba mangerteni maknane, bisa nyebabake kesimpulan sing salah. Contone, akeh ing Kulon, nanggepi istilah ‘Jihad’ sing katon akeh ing media. Dheweke percaya yen istilah iki tegese ‘pejuang edan’, ‘mateni wong sing ora salah’, utawa sing padha. Nyatane, wong-wong sing njupuk wektu kanggo mangerteni istilah kasebut bakal sinau manawa tegese ‘perjuangan’ utawa ‘usaha’ lan iki bisa dadi perjuangan nglawan macem-macem kekuwatan, kalebu perjuangan pribadi nglawan dosa lan panggodha. Nanging akeh sing ora ngerti iki.

Kita ngirim ora tiba ing kesalahan padha karo istilah ‘Putraning Allah’. Ing artikel iki kita bakal nliti istilah iki, pangerten saka ngendi asale, apa tegese, lan apa tegese. Kita banjur bakal ana ing posisi sing ngerti kanggo nanggapi istilah iki lan Injil.

Saka ngendi asale ‘Putraning Allah’?

‘Putrané Gusti Allah’ minangka gelar lan ora asalé saka Injil (Injil). Para panulis Injil ora nyipta utawa miwiti istilah kasebut. Sanadyan iku nemokke dening Kristen. Kita ngerti iki amarga pisanan digunakake ing Zabur, suwe sadurunge para murid Isa al Masih (PBUH) utawa Kristen isih urip, ing bagean sing diilhami dening nabi Dawud (David – PBUH) sekitar 1000 SM. Ayo kita deleng ing ngendi kedadeyan kasebut pisanan.

2 Para ratu ing bumi jumeneng
lan para panggedhe padha ngumpul
marang Gusti lan nglawan kang njebadi (= Mesias = Kristus), ngandika,
3 “Ayo kita putus rantaie
lan copot blengguné.”

4 Kang jumeneng ing swarga ngguyu;
Pangéran moyoki wong-wong mau.
5 Dèkné didukani karo bebenduné
lan nggegirisi wong-wong mau ing bebendune, pangandikane:
6 “Aku wis nginstal rajaku
ing Sion, gunung-Ku kang suci.”

7 Aku bakal martakaké dhawuhé Pangéran:

Dheweke kandha marang aku, “Sampeyan anakku;
dina iki aku wis dadi bapakmu.
8 takon aku,
lan bangsa-bangsa bakal Dakdadèkaké tanah-pusakamu,
ujung bumi kagunganmu.
9 Kowé bakal nyuwil wong-wong mau nganggo teken wesi;
bakal padha sira remuk kaya tembikar.”

10 Mulané para ratu, padha dadia wicaksana;
padha dielingake, para panggedhening bumi.
11 Ngawula marang Gusti kanthi wedi
lan ngrayakake pamrentahane kanthi gumeter.
12 Ngambung putrane, utawa dheweke bakal nesu
lan dalanmu bakal nuntun marang karusakan. (Masmur 2)

Kita ndeleng ing kene obrolan antarane ‘PANGERAN’ lan ‘wong sing dijebadi’. Ing ayat 7 kita weruh yen ‘PANGERAN’ (yaiku Gusti Allah) ngandika marang Diurapi sing ‘… sampeyan putraku; dina iki aku wis dadi bapakmu…’ Iki diulang ing ayat 12 ing ngendi kita ngelingake supaya ‘Ngambung Putrane …’. Amarga Gusti Allah ngandika lan nyebut dheweke ‘anakku’, mula asale gelar ‘Putraning Allah’. Gelar ‘Putra’ iki marang sapa? Iku kanggo ‘wong sing dijebadi’. Ing tembung liyane, judhul ‘Putra’ digunakake interchangeably karo ‘diurapi’ liwat wacana. We weruh sing Diurapi = Mesias = Masih = Kristus, lan Masmur iki uga ing ngendi judhul ‘Mesias’ asale. Dadi judhul ‘Putraning Allah’ asale saka perangan sing padha ing ngendi istilah ‘Masih’ utawa ‘Kristus’ asale – ing tulisan-tulisan sing diilhami saka Zabur sing ditulis 1000 taun sadurunge tekane nabi Isa al Masih (PBUH).

Ngerti iki, ngidini kita ngerti tuduhan sing ditindakake marang Isa ing pengadilan. Ing ngisor iki carané para pemimpin Yahudi ndangu marang dhèwèké ing pengadilané.

Judhul Yesus: Alternatif Logis babagan ‘Putraning Allah’

66 Ing wayah subuh para sesepuh warga padha kumpul. Iki kalebu para pangareping imam lan para ahli Toret. Gusti Yesus dituntun menyang wong-wong mau. 67 Yen sampeyan Kristus“,” padha ngandika, “marang kita.”

Gusti Yésus semaur: “Nèk Aku pitutur marang kowé, kowé ora bakal pretyaya marang Aku. 68 Lan yen aku takon sampeyan, sampeyan ora bakal mangsuli. 69 Nanging wiwit saiki Putraning Manungsa bakal lenggah ing satengené Gusti Allah Kang Mahakwasa.”

70 Kabeh padha takon, “Apa kowé kuwi Putrané Gusti Allah?

Dheweke mangsuli, “Sampeyan pancen bener yen aku iki.”

71 Wong-wong mau terus ngomong: “Yagéné awaké déwé butuh saksi menèh? Kita wis krungu saka lambene dhewe.” ( Lukas 22:66-71 ).

Para pemimpin pisanan takon marang Gusti Yésus apa Panjenengané iku ‘Kristus’ (ay. 67). Yen aku takon wong ‘Apa sampeyan X?’ tegese aku wis duwe gagasan X ing pikiranku. Aku mung nyoba nyambungake X karo wong sing dakkandhakake. Ing cara sing padha, kasunyatan sing pemimpin Yahudi ngandika marang Gusti Yésus ‘Apa sampeyan ing Kristus?’ tegese padha duwe konsep ‘Kristus’ wis ing atine. Pitakonan wong-wong mau yaiku babagan nggandhengake gelar ‘Kristus’ (utawa Masih) karo pribadine Isa. Nanging banjur padha maneh ukara pitakonan sawetara sentences mengko kanggo ‘Apa sampeyan ing Dadi Putraning Allah?’ Dheweke nganggep gelar ‘Kristus’ lan ‘Putraning Allah’ padha lan bisa diganti. Judhul iki loro-lorone saka duwit receh padha. (Isa mangsuli ing-antarane karo ‘putraning manungsa’. Iki judhul liyane teka saka wacana ing kitab Dhaniel kang kita ora bisa menehi hasil karo kene amarga kita fokus ing ‘putraning Allah’). Kados pundi para pamimpin Yahudi pikantuk gagasan bab ingkang sami kaliyan ‘Kristus’ lan ‘Putraning Allah’? Dheweke entuk saka Jabur 2 – inspirasi sewu taun sadurunge rawuhe Yesus. Iku lan logis bisa kanggo Gusti Yésus ora dadi ‘Putraning Allah’ yen dheweke uga ora ‘Kristus’. Iki minangka posisi sing ditindakake dening para pemimpin Yahudi kaya sing kita deleng ing ndhuwur.

Iku uga logis bisa kanggo Isa / Yesus loro-lorone ‘Kristus lan ‘Putraning Allah’. Kita weruh iki carane Pétrus, murid utama Isa (PBUH) njawab nalika ditakoni. Iki ditulis ing Injil

13 [Gusti Yésus] takon marang murid-muridé: “Menurut wong-wong, Anaké Manungsa kuwi sapa?”

14 Wangsulané wong-wong mau, “Ana wong sing ngarani Yohanes Pembaptis; liyane kandha Nabi Elia; lan liyane, Yeremia utawa salah siji saka nabi.”

15 “Nanging kepiye sampeyan?” pitakone. “Kowe ngomong aku sapa?”

16 Simon Pétrus mangsuli, “Paduka punika Sang Mésias, Putraning Allah ingkang gesang.

17 Paring wangsulane Gusti Yesus: “Rahayu kowe, Simon bin Yunus, awit iku kang kacethakake marang kowe ora lumantar daging lan getih, nanging RamaKu kang ana ing swarga. ( Matéus 16:13-17 ).

Pétrus nggabungake judhul “Mesias” karo ‘Putraning Allah’ kanthi alami, amarga gelar kasebut ditetepake nalika gelar kasebut asale saka Mazmur (Zabur). Gusti Yesus nampa iki minangka wahyu saka Gusti Allah marang Petrus. Yesus punika ‘Mesias’ lan mila punika uga ‘Putraning Allah’.

Nanging iku mokal, poto-contradictory malah, kanggo Gusti Yésus dadi ‘Kristus’ nanging ora dadi ‘Putraning Allah’ amarga rong istilah kasebut duwe sumber sing padha lan tegese padha. Sing bakal padha karo ngomong sing wangun tartamtu iku ‘bunder’ nanging ora ‘bunder’. Wangun bisa dadi kothak lan ora dadi bunder utawa bunder. Nanging yen bunder, uga bunder. Roundness minangka bagean saka apa sing diarani bunder, lan yen wujud tartamtu minangka bunder nanging ora bunder iku ora koheren, utawa salah paham apa tegese ‘bunder’ lan ‘bunder’. Iku padha karo ‘Kristus’ lan ‘putraning Allah’. Gusti Yesus iku loro-lorone ‘Mesias’ lan ‘Putraning Allah’ (pratelakake Pétrus) utawa ora iku (panemuné para pemimpin Yahudi ing jaman iku); nanging ora bisa dadi siji lan ora liya.

Apa tegese ‘Putraning Allah’?

Dadi apa tegese judhul? Petunjuk katon ing carane Prajanjian Anyar ngenalake pribadine Yusuf, salah sawijining murid sing paling wiwitan (dudu Yusuf saka Firaun) lan kepiye nggunakake ‘putrane…’. Iku ngandika

36 Yusuf, wong Lèwi saka Siprus, sing diarani Barnabas déning para rasul tegese “putra panjurung”), 37 ngedol palemahane lan dhuwite digawa menyang ngarepe para rasul. ( Lelakone Para Rasul 4:36-37 ).

Sampeyan bakal weruh sing julukan ‘Barnabas’ liya ‘putra panjurung’. Apa Injil kandha nèk jenengé bapaké sing asli kuwi ’Nyengkuyung’ lan iki sebabé dhèwèké diarani ’putra sing nguwatké’? Mesthi ora! ‘Dorongan’ minangka konsep abstrak sing angel ditetepake nanging gampang dimangerteni kanthi ndeleng urip ing wong sing nyengkuyung. Kanthi ndeleng urip lan pribadine Yusuf, ana wong sing bisa ‘ndeleng‘ dorongan ing tumindak lan kanthi mangkono ngerti apa tegese ‘dorongan’. Kanthi cara iki Yusuf dadi ‘putraning panglipur’. Dheweke nggambarake ‘nyurung’ kanthi cara urip.

“Ora ana wong sing tau weruh Gusti Allah” (Yokanan 1:18). Mula, kita angèl tenanan ngerti sipat lan sipaté Gusti Allah. Sing dibutuhake yaiku ndeleng Gusti Allah diwakili kanthi cara sing urip, nanging ora mungkin amarga ‘Gusti Allah iku Roh’ lan mulane ora bisa dideleng. Injil mangkono ngringkes lan nerangake pentinge urip lan pribadine Isa al Masih kanthi nggunakake judhul ‘Sabda Allah’ lan ‘Putraning Allah’.

14 Sang Sabda wus dadi daging lan dedalem ana ing antara kita. Kita wis padha ndeleng kamulyane, yaiku kamulyane Putra ontang-anting, kang asale saka Sang Rama, kebak sih-rahmat lan kayekten…

16 Saking kasampurnanipun kita sedaya sampun nampi sih-rahmat nggenteni sih-rahmat ingkang sampun kaparingaken. 17 Amarga angger-anggering Toret kaparingake lumantar Nabi Musa; sih-rahmat lan kayektenan iku lumantar Gusti Yesus Kristus. 18 Ora ana wong sing tau weruh Gusti Allah, (Yokanan 1:14-18)

Piyé carané awaké dhéwé ngerti sih-rahmat lan kayektèné Gusti Allah? Kita ndeleng iku urip metu ing nyata daging-lan-getih gesang Gusti Yesus (PBUH). Para sakabat bisa ngerti ‘rahmat lan kayekten’ Gusti Allah kanthi ndeleng ing Gusti Yesus. Hukum, kanthi prentahe, ora bisa menehi conto visual kasebut.

Putra … teka langsung saka Gusti Allah

Panganggone ‘putraning Allah’ liyane uga mbantu kita luwih ngerti apa tegese babagan Isa / Yesus (PBUH). Injil Lukas nyathet silsilah (bapak kanggo putra) Yesus bali menyang Adam. We Pick munggah silsilah ing pungkasan banget ngendi ngandika

38… anaké Enos, anaké Set, anaké Adam, anaké Gusti Allah. ( Lukas 3:38 )

Ing kene kita bisa ndeleng manawa Adam diarani ‘putraning Allah’. Kenging punapa? Amarga Adam ora duwe bapak manungsa; teka langsung saka Gusti Allah. Yésus uga ora duwé bapak manungsa; piyambakipun lair saka prawan. Kaya sing kasebut ing ndhuwur ing Injil Yohanes, dheweke langsung ‘teka saka Sang Rama’.

Tuladhane ‘putra …’ saka Al Qur’an

Al Qur’an nggunakake ungkapan ‘putra …’ kanthi cara sing padha karo Injil. Gatekna ayat ing ngisor iki

Wong-wong mau padha takon marang sira apa kang kudu padha diwènèhaké (ing amal). Calathua: Samubarang apa kang sira nafèkaké kang becik, iku kanggo wong tuwa, kulawarga, bocah yatim, lan wong-wong kang mlarat wong lelungan. Lan apa wae sing kok lakoni iku becik, Gusti Allah nguningani. (Al-Baqarah 2:215)

Tembung ‘wong lelungan’ (utawa ‘wong lelungan’) kanthi harfiah ditulis minangka ‘anak dalan’ ing basa Arab asli (‘ibni sabil’ utawa ابن السبيل). Kenging punapa? Amarga interpreter lan penerjemah wis ngerti yen tembung kasebut ora sacara harfiah nuduhake ‘anak-anak’ ing dalan, nanging minangka ekspresi kanggo nuduhake wong sing lelungan – wong-wong sing ana hubungane lan gumantung ing dalan.

Apa ‘Putraning Allah’ ora ateges

Iki padha karo Kitab Suci nalika nggunakake istilah ‘putraning Allah’. Ora ana ing Taurat, Zabur utawa Injil sing istilah ‘Putraning Allah’ tegese Gusti Allah wis hubungan seksual karo wong wadon lan duwe anak lanang fisik lan fisik minangka asil. Pangerten iki umum ing politeisme Yunani kuno ing ngendi para dewa duwe ‘garwane’. Nanging ora ana ing Kitab Suci (al kitab) iki nyatakake. Mesthine iki ora mungkin amarga ujar manawa Yesus lair saka a prawan – dadi ora ana hubungan.

Summary

Kita weruh kene Nabi Yesaya kira-kira taun 750 SM wis medhar wangsit yen ing sawijining dina ing mangsa ngarep bakal ana tandha langsung saka Pangeran Yehuwah.

14 Mulané Pangéran dhéwé bakal paring pratandha marang kowé: Prawan iku bakal ngandheg lan nglairake anak lanang, sarta bakal kasebut Imanuèl. ( Yésaya 7:14 )

Miturut definisi, putra saka prawan ora duwe bapak manungsa. Kita weruh kene bilih Malaekat Jibril (Jibril) sampun mratelakaken dhateng Maryam bilih punika badhe kadadosan amargi ‘kuwaosipun Ingkang Mahaluhur badhe ngayomi panjenengan (Maryam)’. Iki ora bakal kedadeyan kanthi hubungan sing ora suci ing antarane Gusti Allah lan Maryam – sing bakal ditindakake kanthi nyenyamah (syirik). Ora, putra iki bakal dadi ‘wong suci’ kanthi cara sing unik, langsung saka Gusti Allah tanpa rencana utawa upaya manungsa. Dheweke bakal nerusake langsung saka Gusti minangka tembung sing langsung saka kita. Ing pangertèn iki, Mesias minangka Putraning Allah lan uga Sabda Jahwéh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *