Skip to content
Home » Nabi Isa al Masih (PBUH) nylametake pengkhianat sing ‘ilang’

Nabi Isa al Masih (PBUH) nylametake pengkhianat sing ‘ilang’

Surah Asy-Syura (Surah 42 – Konsultasi) ngandhani:

Yaiku (karunia) kang Allah paring kabar gembira marang para kawulane kang padha iman lan nglakoni panggawe kang bener. Calathua: “Ora ana ganjaran kang daksuwun marang sira, kajaba tresna marang para kerabat”. Lan yen ana siji earns sembarang apik, Ingsun paringi tambahi kabecikan marang dheweke: satemene Allah iku Maha Ngapura, Maha Asih. (QS. Asy Syura 42:23)

Lan Panjenengané midhangetaké marang wong-wong kang padha iman lan padha nglakoni panggawé kang bener, sarta Panjenengané paring nuwuhaké kanugrahané marang wong-wong mau, nanging tumrap wong-wong kafir iku siksa kang nggegirisi. (Surat Asy-Syuraa 42:26)

Mangkono uga Surah Al-Qasas (Surah 28 – Kisah-kisah) nyatakake:

Nanging sapa wae sing (ing urip iki) wis mratobat, pracaya, lan makarya kabeneran, bakal duwe pangarep-arep dadi wong sing entuk kawilujengan. (Al-Qasas 28:67)

Ning, piyé nèk awaké dhéwé ora ”nindakaké kabeneran”, nindakké ”tindakan sing bener”, lan ora isa ngabdi sing apik? Ing Hukum Musa diterangno ing ketaatan mutlak dibutuhake lan ‘paukuman elek‘ kanggo sapa-sapa sing kecelakaan, sing ana ayat-ayat ing surat Asy-Syuraa lan surat Al-Qasas iki dikonfirmasi. Kabar kabungahan kanjeng Nabi Isa Al Masih kanggo wong-wong kang padha luput ing amal soleh kaya kang kagambarake ing ayat iki. Apa sampeyan wong sing durung nindakake kabeneran kanthi sampurna? Banjur maca temune Isa al Masih karo wong sing ora nindakake kabeneran – sing malah dadi pengkhianat.

Nabi Isa al Masih (SAW). nguripaké Lazarus saka pati – mbukak tujuan misi – kanggo numpes pati dhewe. Saiki dheweke lagi menyang Yerusalem kanggo ngrampungake tugase. Ing dalan dheweke ngliwati Yerikho (sing saiki ana ing Gisik Kulon Palestina). Amarga saka dheweke akeh kaelokan lan Ajaran wong okèh sing pada teka niliki Dèkné. Ing wong akeh ana wong sugih nanging diremehake – Zakheus. Dhèwèké sugih merga dadi juru-mupu pajeg kanggo wong-wong Romawi sing nguwasani Yudéa nganggo pasukan militer. Dheweke bakal ngumpulake pajak liyane saka wong saka Roma dibutuhake – lan nyimpen ekstra kanggo awake. Dhèwèké diremehake déning wong-wong Yahudi, merga, senajan wong Yahudi dhéwé, dhèwèké nyambut-gawé kanggo para penjajah Romawi kanthi cara iki lan ngapusi bangsané dhéwé. Dheweke dianggep minangka pengkhianat marang rakyate.

Dadi Zakheus, sing cendhak, ora bisa ndeleng Nabi Isa al Masih (SAW) ing wong akeh, lan ora ana wong sing gelem nulungi dheweke. Injil nyathet carane dheweke ketemu karo Nabi lan apa sing dipangandikakake:

Yésus lumebet ing kutha Yérikho lan liwat. Ana wong ing kana jenenge Zakeus; dheweke dadi kepala petugas pajak lan sugih. Dheweke kepengin ndeleng sapa sejatine Yesus, nanging amarga cekak dheweke ora bisa ndeleng masarakat. Banjur mlayu ndhisiki lan menek wit ara kanggo ndeleng wong, amarga Gusti Yesus rawuh ing dalan.

Nalika Gusti Yesus wis tekan ing panggonan kono, Panjenengané tumenga lan ngandika marang Panjenengané, “Zakhéus, enggal mudhuna. Dina iki aku kudu nginep ing omahmu.” Banjur langsung mudhun lan nampani dheweke kanthi bungah.

Wong-wong kabeh padha weruh bab iku banjur padha muring-muring, “Dheweke dadi tamu saka wong dosa.”

Nanging Zakheus ngadeg lan matur marang Gusti, “Delengen, Gusti! Ing kene lan saiki aku menehi setengah saka bandhaku marang wong miskin, lan yen aku wis ngapusi wong, aku bakal mbalekake kaping papat.”

Gusti Yesus ngandika marang wong mau, “Dina iki wis karahayon ing omah iki, amarga wong iki uga anaké Abraham. 10 Amarga Putraning Manungsa rawuh kanggo nggoleki lan nylametake wong sing ilang.” ( Lukas 19:1-10 )

Wong-wong ora seneng karo apa sing ditindakké nabi – ngundang dhèwèké menyang omahé Zakheus. Zakheus kuwi ala lan kabèh wong ngerti. Nanging Zakheus ngerti nèk dhèwèké kuwi wong dosa. Umume kita ndhelikake dosa, nutupi utawa ndalang yen kita ora duwe dosa. Nanging ora Zakheus. Dheweke ngerti yen apa sing ditindakake dheweke salah. Nanging nalika dheweke njupuk langkah pisanan kanggo ketemu Kanjeng Nabi, respon Isa al Masih panas banget kanggo kaget kabeh wong.

Isa al Masih (PBUH) kepengin Zakheus mratobat, mratobat saka dosa, lan mratobat marang minangka ‘Masih’.  Nalika Zakheus nindakake iki, dheweke nemokake yen Nabi (SAW) ngapura dheweke – nyatakake yen dheweke ‘disimpen’ saka ‘ilang’.

Piye karo kowe lan aku? Kita mbokmenawa durung nindakké hal-hal sing ngisinké kaya Zakheus. Nanging amarga kita ora dadi ala, kita mikir, kaya Adam, kita bisa ndhelikake, nutupi utawa pura-pura ngilangi dosa lan ‘kesalahan’ sing ‘sethithik’. Muga-muga kita bisa nindakake perkara sing apik kanggo mbayar tumindak ala. Kuwi sing dipikirké wong-wong sing teka niliki nabi kuwi. Mula, Isa ora ngundang dhéwé menyang omahé wong-wong mau, lan uga ora ngumumaké yèn ana wong-wong mau sing ‘slamet’ – mung Zakheus. Luwih becik kita ngakoni dosa kita ing ngarsane Allah lan ora nyoba ndhelikake. Banjur minangka awake dhewe nggayuh kanggo rahmatipun Isa al Masih kita bakal nemokake iku pangapunten lan pangapunten badhe kaparingaken dhateng kita ngluwihi apa sing bisa kita bayangake.

Nanging kepriye tumindak alane Zakheus bisa dibusek supaya dheweke bisa duwe jaminan pangapura wiwit wektu iku – tanpa ngenteni dina pangadilan? Kita tindakake Isa al Masih (SAW) minangka he terus menyang Yérusalèm kanggo ngrampungake misi.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *