Skip to content
Home » The Masih: Teka mrentah … utawa ‘dipotong’?

The Masih: Teka mrentah … utawa ‘dipotong’?

Ing artikel pungkasan kita wis weruh carane para nabi menehi pratandha prediksi jeneng Masih (prediksi kasebut Gusti Yesus) lan prédhiksi wektu rawuhe. Iki minangka ramalan khusus sing luar biasa, dicathet lan ditulis atusan taun sadurunge tekane Gusti Yesus (Is al Masih – PBUH) lan padha ngramal dheweke kanthi bener. Ramalan iki ditulis, lan isih ana (!), ing Kitab Suci Yahudi – ora ing Injil utawa Qur’an. Pitakonan banjur muncul minangka kanggo apa wong Yahudi ora lan isih (biasane) ora nampa Gusti Yésus minangka Kristus (Masih) awit iki wis ditulis ing bukune.

Sadurunge kita nliti pitakonan iki, aku kudu njlentrehake manawa takon kanthi cara sing daklakoni ora akurat. Akeh wong Yahudi ing jaman Yesus (Isa – PBUH) nampa dheweke minangka Masih. Lan saiki uga akeh sing nampa dheweke minangka Masih. Nanging kasunyatane tetep, minangka bangsa, dheweke ora nampa dheweke. Terus kenapa?

Yagene wong-wong Yahudi ora nampa Isa (AS) minangka Masih?

Injil Matius (Injil) nyathet pasrawungan antarane Nabi Isa lan guru agama Yahudi (diarani wong Farisi lan Saduki – padha duwe peran sing padha karo para imam saiki). Wong-wong mau padha takon marang Panjenengané lan iki wangsulané Yésus:

Gusti Yésus semaur: “Kowé kuwi salah merga kowé ora ngerti Kitab Suci utawa kuwasaning Allah. ( Matéus 22:29 )

Ijol-ijolan iki menehi pitunjuk penting. Sanadyan iki para pemimpin sing mulang Taurat lan Zabur marang wong-wong, Gusti Yesus nuduh wong-wong mau ora ngerti kitab suci lan ora ngerti kuwasane Gusti. Apa tegese iki? Kepiye carane bisa ahli ora ‘ngerti Kitab Suci’?

Wong-wong Yahudi ora ngerti kabeh Kitab Suci

Nalika sampeyan sinau apa pemimpin ngedika bab lan referensi ing Taurat lan Zabur sampeyan bakal sok dong mirsani sing padha banget weruh mung wangsit tartamtu – lan ora liyane. Dadi kita weruh, contone, ing Tandha Putraning Prawan, bilih para ahli mangertos wangsit bilih Masih bakal rawuh saka Betlehem. Ing ngisor iki ayat sing dikandhakake para ahli Torèt marang Raja Hérodès nalika miyosé Isa kanggo nduduhké ngendi lairé Masih:

“Nanging kowé, Betlehem Efrata,

sanadyan kowe cilik ana ing antarane taler Yehuda,

metu saka sampeyan bakal teka kanggo kula

siji sing bakal panguwasa Israel,

sing asale saka mbiyen,

wiwit jaman kuna.” ( Mikha 5:2 )

Sampeyan bakal weruh manawa dheweke ngerti ayat sing ngrujuk marang Kristus (= Masih – deleng kene futawa kok istilah iki padha) lan ayat iki nuduhake dheweke minangka ‘penguasa’. Wacana liyane, sing dikenal para ahli Yahudi, yaiku Jabur 2, sing diilhami dening Dawud (PBUH) kang dhisik ngenalake judul’Kristus ‘ lan sing ngendika manawa ‘Kristus’ bakal ‘dilebokake dadi Raja ing Sion” (= Yerusalem utawa Al Quds) kaya sing kita deleng ing wacana kasebut.

Para raja ing bumi padha ngadeg … nglawan Pangeran Yehuwah lan nglawan kang Masih … Kang jumeneng ing swarga ngguyu; Gusti moyoki wong-wong mau … ngandika, “Aku wis diinstal Rajaku ing Sion, gunungku sing suci … (Mazmur 2 Zabur)

Guru-guru Yahudi uga ngerti babagan ayat Zabur ing ngisor iki

Dhuh Pangéran,… Demi Dawud, abdi Paduka, sampun ngantos nampik Panjenengan Masih. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun supaos ring Dane Dawud, sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Dane Daud. ing dhampar Panjenengan— … “Ing kene Ingsun bakal nuwuhake sungu kanggo Dawud lan masang lampu kanggo Masih-Ku. (Jabur 132:10-18 saka Zabur)

Wong-wong Yahudi ora ngerti kekuwatane Gusti Allah kanthi mbatesi kanthi logika

Dadi dheweke ngerti bagean tartamtu, kabeh nuduhake siji arah – yen Masih aturan kanthi daya. Amarga ing jaman Nabi Isa (Yesus – PBUH) wong-wong Yahudi urip ing penjajahan Romawi ing tanah Israel (pirsani kene kanggo sajarah Yahudi) iki mung jenis Masih sing padha wanted. Dheweke pengin Masih sing bakal teka kanthi kekuwatan lan ngusir bangsa Romawi sing disengiti lan ngedegake Kraton sing kuat sing wis diadegake dening Raja Dawud 1000 taun sadurunge (pirsani kene kanggo latar mburi Prabu Dawud). Kepengin duwe bentuk Masih saka dheweke karepe dhewe tinimbang saka rencana Allah nyegah dheweke sinau kabeh kitab sucine.

Banjur padha nggunakake akal manungsa kanggo mbatesi kekuwatane Gusti Allah ing pikirane. Ramalan kandha nèk Masih bakal mréntah ing Yérusalèm. Gusti Yesus iya ora mrentah kanthi kekuwatan saka Yerusalem. Dadi dheweke ora bisa dadi Masih! Iku logika prasaja. Dheweke mbatesi kekuwatane Gusti Allah kanthi mbatesi dheweke menyang logika linear lan manungsa.

Wong-wong Yahudi nganti saiki umume ora ngerti ramalan Zabur. Sanadyan ana ing kitabe, aran Tanakh (=Taurat + Zabur) nanging yen maca apa-apa mung maca Taurat. Dheweke ora nggatekake dhawuhe Gusti supaya ngerti kabeh Kitab Suci lan mulane ora ngerti babagan ramalan liyane, lan kanthi mbatesi Gusti Allah karo logika manungsa, dheweke duwe alasan yen amarga Masih bakal mrentah, lan Isa ora mrentah, mula dheweke ora bisa dadi Masih. Pungkasane crita! Ora perlu nyelidiki pitakonan luwih lanjut! Nganti saiki, umume wong Yahudi ora nyinaoni masalah kasebut.

The Masih: Coming to be … ‘cut off’

Nanging yen padha nliti Kitab Suci, dheweke bakal sinau babagan sing saiki bakal kita sinau. Ing artikel pungkasan kita weruh sing Nabi Daniel (PBUH) bener prédhiksi wektu rawuhé Masih. Nanging saiki delengen apa maneh sing diomongake babagan Mesias iki (= Sing Diurapi = Masih = Kristus)

Mulané kowé kudu ngerti lan ngerti nèk wiwit ana dhawuh kanggo mbalèkaké lan mbangun Yérusalèm nganti tekan Sang Kristus, Pangéran, bakal ana pitung minggu sewidak loro minggu; iku bakal dibangun maneh, karo plaza lan parit, malah ing wektu kangelan. Banjur sawise sewidak loro minggu Sang Mesias bakal dipotong lan ora duwe apa-apa, lan rakyate raja sing bakal teka bakal ngrusak kutha lan papan suci. Lan wekasane bakal teka karo banjir; malah nganti pungkasan bakal ana perang; desolations ditemtokake. ( Dhanièl 9:25-26 ).

Gatekna apa sing diomongké Daniel sing bakal kelakon karo Masih nalika dhèwèké teka. Apa Daniel prédhiksi nèk Masih bakal mréntah? Apa dheweke bakal ngrebut tahta leluhure Dawud lan nyirnakake kekuwatan Romawi sing dikuwasani? Ora! Ing kasunyatan ngandika, cukup cetha, sing Masih bakal ‘dipotong lan ora bakal duwe apa-apa‘. Banjur kandha nèk wong manca bakal ngrusak Padaleman Suci (Padaleman Suci) lan kutha (Yerusalem) lan bakal dadi sepi. Yen sampeyan ndeleng ing sejarahe wong Israel sampeyan bakal weruh sing iki pancen kelakon. Patang puluh taun sawisé sédané Gusti Yésus, wong-wong Romawi teka lan ngobong Pedalemané Allah, ngrusak Yérusalèm lan ngusir wong-wong Yahudi menyang pembuwangan ing salumahing bumi supaya padha diusir saka tanah kono. Kedadeyan kedadeyan ing taun 70 Masehi persis kaya sing diramalake dening Daniel sekitar 537 SM, lan diramalake sadurunge dening Nabi Musa (SAW) ing ing Curses.

Dadi Daniel prédhiksi manawa Masih ora arep mrentah! Nanging dheweke bakal ‘dipotong lan ora duwe apa-apa’. Para pemimpin Yahudi ora kejawab iki merga ora ’ngerti Kitab Suci’. Nanging iki nuwuhake masalah liyane. Apa ora ana kontradiksi antara ramalan Daniel (‘dipotong’) lan sing dikenal wong Yahudi (Masih bakal mrentah). Sawise kabeh, yen kabeh nabi duwe pesen saka Allah, kabeh mau kudu kelakon kados ingkang sampun katerangaken dening Musa (SAW) wonten ing Taurat. Kados pundi sagedipun si Masih dipun pedhot lan yen dheweke bakal mrentah? Kayane logika manungsa wis ngluwihi ‘kuwasane Gusti Allah’.

Kontradiksi antarane ‘Aturan’ lan ‘Cut off’ diterangake

Nanging mesthi logika dheweke ora luwih kuwat tinimbang kekuwatane Gusti Allah. Dheweke mung, kaya kita manungsa, ora ngerteni asumsi sing ditindakake. Wong-wong padha nganggep manawa Masih bakal teka Sapisan. Yen mengkono, mesthi ana kontradiksi antarane pamrentahan Masih lan ‘dipotong’. Dadi wong-wong kuwi mbatesi kuwasané Gusti Allah ing pikirané amarga logikané, nanging pungkasané logikané sing salah. Masih arep teka loro kaping. Ing rawuh pisanan dheweke bakal netepi ‘dipotong lan ora duwe apa-apa‘ wangsit lan mung ing rawuh kapindho kang bakal nepaki ‘aturan‘ramalan. Saka perspektif kasebut ‘kontradiksi’ gampang dirampungake.

Apa kita uga kantun ALL Kitab Suci lan matesi kuwasane Gusti Allah?

Nanging apa tegese yen Masih bakal dadi ‘dipotong lan ora duwe apa-apa’? Kita bakal katon ing pitakonan iki rauh Nanging saiki mbok menawa bakal luwih migunani kanggo nggambarake carane wong Yahudi ora kejawab pratandha. Kita wis weruh rong sebab kenapa wong-wong Yahudi ora weruh tandha-tandha saka Masih. Ana uga alesan katelu, kang kacathet kanggo kita ing Injil Yohanes (Injil) ing exchange liyane antarane Gusti Yesus (Isa – pbuh) lan pemimpin agama ngendi kang ngandika marang wong-wong mau.

Kowé sregep sinau Kitab Suci, merga kowé mikir nèk kuwi kowé nduwé urip langgeng. Iki Kitab Suci sing neksèni bab Aku kowe ora gelem marani aku duwe urip…. Kapriyé anggonmu bisa pracaya, awit kowé padha nampa kamulyan saka siji lan sijiné, nanging ora ngupaya kamulyan saka Gusti Allah kang tunggal? ( Yokanan 5:39-44 )

Ing tembung liya, alasan katelu wong-wong Yahudi ora kejawab tandha-tandha saka Masih iku amarga padha mung ‘nolak’ kanggo nampa iku amarga padha luwih kasengsem kanggo entuk persetujuan saka saben liyane tinimbang persetujuan saka Gusti Allah!

Wong Yahudi iku ora luwih sesat lan luput saka wong liya. Nanging gampang kanggo kita njagong ngadili wong-wong mau amarga ora ana tandha-tandha manawa Yesus minangka Masih. Nanging sadurunge kita nunjukake driji marang wong-wong mau, mbok menawa kita kudu ndeleng awake dhewe. Apa kita bisa ngomong kanthi jujur ​​nèk kita ngerti ’kabeh Kitab Suci’? Apa kita ora, kaya wong Yahudi, mung nyinaoni tulisan suci sing kita senengi, kepenak, lan ngerti? Lan apa kita ora kerep nggunakake logika manungsa kanggo mbatesi kekuwatane Gusti Allah ing pikiran kita? Utawa apa kita malah sok-sok nolak nampa Kitab Suci merga ngutamakké apa sing dipikirké wong liya tinimbang apa sing didhawuhaké déning Gusti Allah?

Cara wong-wong Yahudi ora kejawab tandha-tandha kasebut kudu dadi peringatan kanggo kita. Kita ora wani mbatesi awake dhewe mung ing kitab suci sing kita kenal lan sing disenengi. Kita ora wani mbatesi kekuwatane Gusti kanthi logika manungsa. Lan kita ora wani nolak apa sing diwulangake ing Kitab Suci. Bersenjata karo bebaya iki saka carane wong Yahudi ora kejawab pratandha saka Masih teka kita saiki nguripake kanggo ngerti rawuh saka wong kunci – Pelayane.

Download PDF of all the Signs from Al Kitab as a book

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *