Skip to content
Home » Prophet Lut in Taurat

Prophet Lut in Taurat

Tandha Lut

Lut (utawa Luth ing Taurat / Kitab Suci) iku ponakan saka Ibrahim (SAW). Dheweke wis milih manggon ing kutha sing kebak wong duraka. Allah nggunakake… Read More »Tandha Lut