Skip to content
Home » ark of Noah

ark of Noah

Tandha Nouh

Kita terus ing urutan kronologis saka wiwitan (ie Adam / Kawa lan Qabil/Habil) lan nabi kita sabanjure sing penting ing Taurat yaiku Nuh (utawa Nuh / Nouh PBUH),… Read More »Tandha Nouh