Skip to content

Surah Al-Haqqah (Surah 69 – Kasunyatan) nerangake carane dina kiamat bakal mbukak karo trompet trompet.

Banjur, nalika siji jeblugan muni ing trompet,

Lan bumi lan gunung-gununge padha gonjang-ganjing, banjur padha remuk sapisan, –

Ing dina iku kedadeyan (Agung) bakal kelakon.

Lan langit bakal pecah, amarga dina iku bakal surem,

Lan para malaékat bakal ana ing sisihé, lan ing dina iku wong wolung bakal padha ngasta Arsy Pangéranmu ing ndhuwur dhèwèké.

Ing dina iku sira bakal padha digawa marang pangadilan; (Surat al-Haqqah 69:13-18)

Surah Qaf (Surah 50) uga nerangake dina nalika trompet Allah ditiup lan para malaikat penjaga ing sisih tengen lan kiwa kita nuduhake cathetan amal lan kaluwihan kita. Ayat iki maca:

Ingsun kang nitahake manungsa, lan Ingsun sumurup apa kang dadi pepenginaning jiwane marang dheweke, amarga Ingsun luwih cedhak marang dheweke tinimbang urat leher.

Lah, loro (malaikat penjaga) sing diutus kanggo sinau (panggawene) sinau (lan dicathet), siji lungguh ing sisih tengen lan siji ing kiwa.

Ora ana tembung sing diucapake nanging ana sentinel, siap (kanggo dicathet).

Lan stupor pati bakal nggawa Kayekten (ing ngarepe mripate): “Iki bab sing sampeyan nyoba kanggo oncat!”

Lan slompret bakal ditiup, yaiku dina sing diparingake peringatan.

Lan bakal metu saben jiwa: saben bakal ana (malaikat) sing bakal ngusir, lan (malaikat) dadi saksi.

(Iki bakal dikandhakake:) “Kowe ora nggatekake iki; Saiki Ingsun wis nyingkirake kudhungira, lan ing dina iki paningalira landhep.”

Lan kancane bakal celathu: “Iki wis siap karo aku!” (Qaf 50:16-23)

Ayat 20 ngandika bilih bebaya saka Sangkakala wis wis wis diwenehi (sadurunge Al-Qur’an diturunake). Nalika iki diwenehi? Iki diwenehake dening Isa al Masih (PBUH) nalika dheweke medhar wangsit ing Injil yen bali menyang bumi bakal diumumake kanthi trompet Swarga:

Lan Panjenengané bakal ngutus malaékaté karo ngunèkaké slomprèt sing banter, lan bakal padha nglumpukaké wong-wong pilihané saka keblat papat, saka pojoking langit tekan pojok sisih liyané. ( Matéus 24:31 ).

Apa sing kedadeyan sawise iki? Surah Qaf nggambaraken malaikat ing sisih tengen lan kiwa kita, nyathet amal kita. Amarga Allah luwih cedhak karo kita tinimbang urat leher kita, Injil ngandhani yen cathetan tumindak kita iki akeh banget nganti dadi ‘kitab’. Iki diterangake ing wahyu sing Yohanes, murid Isa al Masih PBUH, ditampa lan ditulis ing buku pungkasan Injil. Kaya kang katulis:

Aku banjur weruh dhampar putih gedhe lan kang lenggah ing. Bumi lan langit lumayu saka ing ngarsane, lan ora ana panggonan kanggo wong-wong mau. 12 Lan aku weruh wong mati, gedhe lan cilik, ngadeg ing ngarepe dhampar, lan buku-buku dibukak. Kitab liyane dibukak, yaiku kitab kauripan. Wong mati padha diadili miturut apa sing wis kacathet ing kitab-kitab. 13 Segara masrahake wong mati kang ana ing jerone, lan pati lan Hades masrahake wong mati kang ana ing kono, lan saben wong diadili miturut tumindake. 14 Banjur pati lan Hades dibuwang menyang sagara geni. Segara geni iku pati kang kapindho. 15 Sapa waé sing jenengé ora katulis ing kitab kauripan, banjur kacemplungaké ing sagara geni. (Wahyu 20:11-15)

Iki nyatakake yen kabeh bakal diadili ‘miturut apa sing wis ditindakake’ kaya sing kacathet ing ‘buku’. Pramila kita ngaturaken salam dhumateng para malaikat ing sisih tengen lan kiwa saksampunipun shalat, mugi-mugi pikantuk kaluwihan ing rekaman amal.

Kitab Urip

Nanging sok dong mirsani ana buku liyane, disebut ‘Kitab Urip‘, sing beda karo buku-buku pencatatan prestasi apik-ala. Iku nyatakake yen ‘sapa‘ sing jenenge ora ditemokake ditulis ing Kitab Urip bakal dibuwang ing Sendhang Geni (istilah liya kanggo neraka). Dadi, sanajan dhaptar kabecikan kita sing dicathet dening malaikat ing sisih tengen kita dawa banget, lan dhaptar dosa sing dicathet dening malaekat ing sisih kiwa kita cendhak banget – sanajan jeneng kita ora ana ing Kitab Suci. ‘Buku Urip‘ kita isih dikutuk ing Neraka. Apa ”kitab kauripan” iki lan piyé jeneng kita dicathet ing buku iki?

Taurat lan Quran nyatakake yen nalika Hazrat Adam dosa, Allah ngusir dhèwèké saka swarga lan didadèkaké mati. Iki tegese dheweke (lan kita anak-anake) dipisahake saka Sumber Urip. Iki minangka sababe kita bisa mati lan bakal mati ing sawijining dina. Nabi Isa al Masih AS rawuh kanggo mulihake Urip iki kanggo kita supaya jeneng kita bisa mlebu ing Kitab Kauripan. Minangka dheweke ngumumake

Satemen-temene pituturKu marang kowe: Sing sapa ngrungokake pituturKu lan pracaya marang kang ngutus Aku nduweni urip langgeng lan ora bakal diadili, nanging wis nyabrang saka ing pati menyang urip. ( Yokanan 5:24 )

Kadospundi Nabi Ibrahim AS nyumurupi peparinging gesang punika, lan menapa Isa al Masih saged maringi gesang dhateng kita, katerangaken ing rincian kene. Surah Qaf ngelingake kita

(Ukara kasebut bakal dadi:) “Mbuwang, uncalana menyang neraka saben wong sing ingkar (ing Allah)” (QS Qaaf 50:24).

Dadi yen ana Urip Langgeng sing ditawakake apa ora informed babagan?

https://youtube.com/watch?v=0YyhwfTBvX8%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%3A

Both the Taurat and Quran state that when Hazrat Adam sinned, Allah banished him from Paradise and made him mortal.  This meant that he (and we his children) was separated from the Source of Life.  This is the reason we are mortal and will die one day.  The Prophet Isa al Masih PBUH came to restore this Life to us so our names could be entered into the Book of Life.  As he declared

Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. (John 5:24)

How the Prophet Ibrahim PBUH foresaw this gift of life, and why Isa al Masih can give us life is explained in detail here.  Surah Qaf warns us that

(The sentence will be:) “Throw, throw into Hell every contumacious Rejecter (of God) (Surah Qaf 50:24)

So if there is Eternal Life offered why not be informed about it?