Skip to content

Nabi Elias (utawa Elia) disebutake asmane kaping telu ing surat Al-Anam lan As-Saffat. Dheweke ngandhani kita

Lan Zakariya lan Yokanan, lan Yésus lan Élia, kabèh ing barisan wong mursid.

Al-An’am 6:85

Mangkono uga Nabi Elia kalebu wong-wong kang diutus.

Lah, Panjenengané ngandika marang umaté, “Apa kowé padha ora wedi (Allah)?

“Apa sira bakal padha nyebut Baal lan nilar para kang nitahake kang becik-becik?

“Dhuh Allah, Pangéran lan Pangéran lan Pangéran lan Pangéran para leluhurmu?”

Nanging wong-wong mau padha nampik Panjenengané, lan mesthi bakal padha katimbalan (kanggo siksa).

Kajaba para abdining Allah kang tulus lan bekti (ing antarane).

Lan Ingsun titipake (nikmat) marang dheweke ing antarane generasi (kanggo teka) ing jaman mengko:

“Tentrem rahayu lan salam kanggo sing kaya Élias!”

Mangkono satemene Ingsun paring piwales marang wong kang padha nindakake bebener.

Amarga Panjenengané iku salah siji saka abdiné kita sing pracaya.

As-Saffat 37:123-132

Elias disebutake bebarengan karo Yohanes (Yahya) lan Yesus (Isa al Masih) amarga dheweke uga salah sawijining nabi ing Kitab Suci. Kaya sing dikandhakake, Elias (Elia) ngadhepi para nabi brahala Baal. Kontes iki dicathet kanthi rinci ing Kitab Suci kene. Ing ngisor iki kita njelajah berkah kanggo kita (‘generasi ing jaman sabanjure’ sing dijanjekake As-Saffat).

Nabi Elia lan ujian kanggo para nabi Baal

Élia kuwi wong sing kasar sing ngadhepi 450 nabi Baal. Kepiye carane dheweke bisa nglawan akeh wong? Alkitab kandha nèk dhèwèké nggunakké ujian sing pinter. Dhèwèké lan nabi-nabi Baal kudu ngurbanké kéwan, nanging ora ngobong geni kanggo ngobong kurbané. Saben sisih bakal nyebut marang Gusti Allah kanggo madhangi geni saka swarga. Sapa wae sing dipadhangi dening Gusti Allah nganggo geni saka swarga, iku Gusti Allah sing nyata lan urip. Mulané para nabi 450 iki nyuwun marang Baal sedina muput kanggo madhangi kurbané saka swarga, nanging ora ana geni sing teka. Nabi Elia, piyambakan, nimbali Sang Pencipta supaya madhangi kurbane, lan enggal-enggal ana geni metu saka ing langit lan ngobong kabeh kurban kasebut. Wong-wong sing nyekseni kontes iki banjur ngerti sapa sejatine Gusti Allah lan sapa sing palsu. Baal dituduhake palsu.

Kita padha dudu saksi kanggo kontes iki, nanging kita bisa tindakake strategi padha test Elia kanggo ngerti yen pesen utawa nabi teka saka Gusti Allah. Strategi kasebut yaiku nyoba kanthi cara sing mung Gusti Allah lan para utusane sing bisa sukses lan sing duwe kemampuan manungsa, kaya para nabi Baal, ora bisa.

Ujian Elias dina iki 

Apa sing bakal dadi ujian kasebut, ing semangat Elias?

Surah An-Najm ngandhani kita

Nanging iku kagungane Allah kang pungkasan lan wiwitan (samubarang). (An-Najm 53:25)

Mung Gusti Allah sing ngerti pungkasane kabeh, sanajan sadurunge pungkasane kedadeyan. Manungsa ora ngerti pungkasane kedadeyan sadurunge kedadeyan, mung sawise kedadeyan. Mula, tes kasebut kanggo ndeleng manawa pesen kasebut prédhiksi masa depan kanthi bener sadurunge kedadeyan kasebut. Ora ana manungsa utawa brahala sing bisa nindakake iki. Mung Gusti Allah sing bisa.

Kathah tiyang ingkang gumun, menapa Kanjeng Nabi Isa Al Masih ingkang kadhawuhaken wonten ing Injil punika utusanipun Allah ingkang leres, menapa ingkang dipundamel dening tiyang ingkang pinter. Kita bisa ngetrapake tes Elias kanggo pitakonan iki. Kitab Taurat lan Zabur, bebarengan karo para nabi kaya Nabi Elia ditulis atusan, lan malah ewonan taun sadurunge jaman Isa al Masih. Iki ditulis dening para nabi Yahudi lan mulane dudu tulisan ‘Kristen’. Apa tulisan-tulisan awal iki ngemot ramalan sing bener prédhiksi kedadeyan Isa al Masih? Punika ringkesan saka wangsit diwenehi ing Taurat. Punika ringkesan saka nabi-nabi ing Zabur lan nabi-nabi sabanjure. Sampeyan saiki bisa nyoba kaya Elias kanggo ndeleng apa Nabi Isa al Masih as kacathet ing Injil iku bener saka Gusti Allah, utawa iku palsu distorsi saka manungsa.

Surah Al-Anam jenenge Elias bebarengan karo Yahya lan Isa al Masih. Apike, Elias wis medhar wangsit ing buku pungkasan saka Prajanjian Lawas bakal teka lan nyiapake ati kita kanggo rawuhe Masih. Kita waca ing Injil carane Nabi Yahya rawuh ing cara Nabi Elia kanggo ngadhepi wong lan nyiapake kanggo rawuhipun Sang Masih. Pribadine Elias dhewe uga kaiket ing ramalan Yahya lan Masih.